AKTUALIZUJTE SI PROHLÍŽEČ

Tento prohlížeč je bohužel zastaralý a není podporován. Proveďte upgrade prohlížeče a užívejte si pokročilé funkce na této stránce.

CLOSE LABEL
Front headlight of red Jaguar vehicle.

ASISTENČNÍ SLUŽBA JAGUAR

POMOC PŘI PORUCHÁCH V KAŽDÉ SITUACIBez ohledu na to, kde v Evropě cestujete, jste během záruční doby svého vozidla plně chráněni asistenční službou Jaguar.

Pokud potřebujete pomoc, můžete se kdykoli hned obracet na svoji asistenční službu Jaguar.

Volejte prosím na území České republiky naše centrální telefonní číslo:
261 000 556 (zdarma)

V zahraničí volejte prosím telefonní číslo:
+420 261 000 556 (cena hovoru závisí na příslušném tarifu vašeho operátora).

Pokud je vozidlo vybaveno tlačítkem B-Call, můžete asistenční službu kontaktovat stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu alespoň 3 vteřin.

MĚJTE PŘI TELEFONÁTU PROSÍM PŘIPRAVENÉ TYTO ÚDAJE:

• Vaše jméno
• Místo, kde se právě nacházíte
• Registrační číslo Vašeho vozidla a číslo karoserie
• Stručný popis události
• Telefonní číslo, na kterém jste k zastižení


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Asistenční služba Jaguar se vztahuje na tyto země: Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

V některých případech mohou platit finanční omezení. Další podrobnosti naleznete v příručce „Záruční plnění“ v deskách ve vozidle.

VÝHODY PRO VÁS

VYPROŠTĚNÍ A ODTAŽENÍ

Pomoc při poruše

Pokud nemůžete nastartovat vozidlo v účastnických zemích (viz Všeobecné podmínky) nebo nemůžete pokračovat v jízdě kvůli technické závadě (svítí výstražná kontrolka), Jaguar Vám pomůže. Buď opravou na místě, nebo v situacích, kdy Vám služba hotline nemůže pomoci telefonicky, odtažením do nejbližšího servisu nebo autorizovaného servisu Jaguar, pokud z technických nebo právních důvodů není možné provést opravu na místě. Naše služba Vám pomůže i ve Vámi způsobených situacích, např. při vybité baterii, prázdné nádrži, natankování chybného paliva nebo ztrátě klíče od vozidla.

DALŠÍ VÝHODY

POMOC PŘI PORUŠE

Náhradní vozidlo

V případě poruchy Vám ochranný list Jaguar poskytne náhradní vozidlo na maximálně 3 dny. Upozorňujeme, že dostupnost náhradních vozidel závisí na místních podmínkách. Podmínky pronájmu závisí na příslušné půjčovně aut. Vezměte prosím také na vědomí, že ve většině případů bude převzetí náhradního vozidla podmíněno poskytnutím údajů o vaší kreditní kartě.

ALTERNATIVY:

Taxi

Asistenční služba Jaguar hradí náklady na cestu taxi na nejbližší nebo upřednostňované nádraží nebo letiště do € 200, - včetně DPH.

Cesta vlakem

Asistenční služba Jaguar hradí náklady na cestu vlakem první třídou do € 400, - včetně DPH na osobu.

Cesta letadlem

Asistenční služba Jaguar hradí náklady na letenky třídou Economy nebo Premium Economy do € 700, - včetně DPH na osobu..

Ubytování

Pokud bude potřeba ubytování na další noc, uhradí asistenční služba Jaguar náklady na ubytování za všechny oprávněné osoby na jednu noc ve 4 nebo 5hvězdičkovém hotelu (do € 300, - za noc včetně snídaně včetně DPH) v zemi Vašeho bydliště a maximálně sedm nocí ve 4 nebo 5hvězdičkovém hotelu (do € 300, - na noc se snídaní včetně DPH) v zemích spadajících do platnosti programu asistenční služby.

Havarijní asistence

Pokud z důvodu havárie v rámci platnosti (obecné podmínky) vaši jízdu nemůžete počít nebo v ní pokračovat, zabezpečí ochranný list Jaguar odtah Vašeho vozidla do nejbližší, alternativně k opravě určené, dílny Jaguar.

Ochranný list Jaguar Vám zajistí náhradní vozidlo na max. 3 kalendářní dny, v případě, že Vaše vozidlo je převezeno do autorizované dílny Jaguar.

DODATEČNÝ SERVIS

Vyzvednutí, vrácení a přeprava opraveného vozidla

Opravené vozidlo si můžete vyzvednout sami. Případně Jaguar zajistí přepravu opraveného vozidla do místa Vašeho bydliště nebo na jinou požadovanou adresu.

Přeprava poškozeného vozidla z domova nebo z cest

Jaguar zajistí přepravu Vašeho porouchaného vozidla do autorizovaného servisu a zpět do místa Vašeho bydliště nebo na jinou požadovanou adresu.

Výše uvedená služba se vztahuje na pomoc při poruchách i při nehodách.


PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA MOBILITY NAD RÁMEC PŮVODNÍ ZÁRUKY

Ani po vypršení platnosti zákonné záruční doby si nemusíte dělat starosti, že v případě poruchy nebudete moci pokračovat v cestě. Pokud servis svého vozu svěříte autorizovanému servisnímu středisku Jaguar, můžete využít volitelného prodloužení záruky mobility Jaguar až na 15 let stáří vozu.

Pomoc v případě poruchy

Pokud se vám v některé ze zahrnutých zemí (viz podmínky) nepodaří vůz nastartovat nebo kvůli technické závady nebudete moci pokračovat v cestě, Jaguar vám pomůže.

Odtah

Pokud váš problém nebude možné vyřešit prostřednictvím telefonní horké linky, poskytneme vám podporu přímo na místě. Pokud by ani to nebylo z technických nebo právních důvodů možné, zajistíme odtah do nejbližšího servisu nebo autorizovaného servisního střediska Jaguar, na vaši žádost také případně do vašeho domovského servisu, pokud se bude nacházet do 100 km.

Náhradní vůz

V případě nezpůsobilosti vozu k jízdě v důsledku technické závady, nehody, požáru, vandalismu nebo pokusu o krádež a v případě krádeže vozu vám naše operační středisko co nejrychleji zajistí náhradní vůz z půjčovny, abyste mohli pokračovat v cestě. Náklady na zapůjčení vozu budou hrazeny maximálně po dobu trvání opravy:

3 (tři) pracovní dny v případě technické závady,
2 (dva) pracovní dny v případě nehody, požáru, vandalismu a po krádeži nebo pokusu o ni.1

Případně vám zajistíme pokračování cesty taxi, vlakem nebo letecky, nebo ubytování v hotelu.2

VYZVEDNUTÍ, VRÁCENÍ A PŘEPRAVA OPRAVENÉHO VOZU

Po dokončení opravy si vůz může vyzvednout vlastník, řidič nebo oprávněná osoba. Pokud je místo opravy vzdálené 80 km a více od místa vašeho bydliště, zajistíme vám bezplatnou dopravu vlakem nebo letecky.2

ODSTAVENÍ

V případě, že váš Jaguar utrpí poškození, kvůli kterému se stane nepojízdným, zařídíme jeho odstavení včetně úhrady nákladů (až do 100,– € bez DPH za každou škodní událost).

1Z náhrad jsou vyňaty výdaje na palivo, doplňkové pojištění a mýtné. V zásadě vždy platí podmínky příslušné autopůjčovny.
2Jaguar zařídí a uhradí vaši cestu taxi domů nebo do nejbližšího servisu Jaguar, autopůjčovny, na vlakové nádraží nebo letiště (až do 100,– € za každou škodní událost) a jízdu vlakem první třídou nebo let ve třídě Economy (pokud by cesta vlakem trvala déle než 6 hodin). Pokud je místo vzniku škody vzdáleno více než 80 km od místa bydliště, proplatíme vám v případě potřeby také náklady na přenocování v hotelu. U každé ohlášené škodní události budou proplaceny náklady ve výši max. 100,– €/noc za každou doprovázející osobu za jednu noc v ČR a maximálně sedm nocí v zahraničí. Pro evropská hlavní města platí limit 150,– €/noc. Všechny uvedené částky jsou bez DPH.

Na našich webových stránkách používáme videa z YouTube. Abyste mohli tato videa přehrávat, musíte souhlasit s tím, že YouTube na Vašem zařízení nastaví soubory cookies. Tyto soubory cookies nejsou společností Jaguar považovány za nezbytné a funkční.
  • Funkční