EURO 6, VZNĚTOVÉ MOTORY A SELEKTIVNÍ KATALYTICKÁ REDUKCE:
CO JE KAPALNÉ ADITIVUM DEF, JAK HO DOPLŇOVAT A ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Vysvětlíme vám, co emisní legislativa Euro 6 znamená pro naše automobily, naše řidiče a životní prostředí.

POZNÁMKA: Jakmile klesne hladina kapaliny DEF na nízkou úroveň, zobrazí se v informačním systému zpráva: Při nejbližší příležitosti naplňte nádrž kapaliny DEF. Provedení kompletního naplnění kapalinou DEF lze sjednat s prodejcem/autorizovaným servisem vozů Jaguar. V případě potřeby lze kapalinu DEF doplnit pomocí neodkapávacích doplňovacích lahví, které jsou k dispozici u prodejce/autorizovaného servisu vozů Jaguar. Průměrná spotřeba kapaliny DEF je 1 litr na 800 km. Spotřeba se však může výrazně lišit v závislosti na stylu jízdy, počasí a stavu vozovky.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

OBECNÉ

Jak často bych měl(a) kapalinu DEF doplňovat?

 •   

  Spotřeba kapaliny DEF se může značně lišit. Průměrná spotřeba činí 1 litr na 800 km, ale tato spotřeba se může více než zdvojnásobit v závislosti na stylu jízdy, stavu vozovky a povětrnostních podmínkách.

Co se stane, když mi kapalina DEF dojde?

 •   

  Pokud vám kapalina DEF dojde, váš vůz Jaguar nebude možné po vypnutí motoru znovu nastartovat – to je požadavek emisní legislativy EU6. Budete-li chtít vozidlo znovu nastartovat, bude třeba doplnit nádrž kapalinou DEF o objemu minimálně 3,6 litru.

Jak mám kapalinu DEF skladovat?

 •   

  Kapalinu DEF vždy skladujte v původní nádobě a dodržujte doporučení výrobce ohledně skladování a manipulace, která jsou uvedena na lahvi. Kapalinu DEF nikdy neskladujte ve vozidle.

ÚDRŽBA

Jak zkontroluji hladinu kapaliny DEF?

 •   

  Vzdálenost do příštího plnění kapaliny DEF lze kdykoli zobrazit v informačním systému na přístrojové desce*.

  Postupujte následujícím způsobem:

  1. Zapněte zapalování, ale nestartujte motor.
  (Zkontrolujte, zda je uvnitř vozidla platný chytrý klíček a zajistěte, aby nebyl sešlápnutý brzdový pedál. Podržte stisknuté tlačítko START/STOP motoru, dokud se na přístrojové desce nerozsvítí výstražné kontrolky.)

  2. Stisknutím tlačítka OK na ovládacím prvku na volantu zobrazte položku Main Menu (Hlavní nabídka).
  (U některých modelů opakovaně stiskněte tlačítko OK, dokud se nezobrazí položka Driver Assistance (Asistenční systém řidiče).)

  3. Pomocí tlačítka se šipkou dolů na ovládacím prvku na volantu přejděte dolů a zvýrazněte položku Vehicle Info (Informace o vozidle).

  4. Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.

  5. Přejděte dolů a zvýrazněte položku Diesel Exhaust Fluid (Kapalina pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů).
  (U některých modelů se toto zobrazí jako Next Service (Příští provedení údržby).)

  6. Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu. Poté se zobrazí dojezdová vzdálenost na zbývající kapalinu pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů.

  *Ne všechna vozidla mají ve výbavě možnost zobrazení výše uvedené informace. Chcete-li získat doplňující informace, obraťte se na prodejce/autorizovaný servis.

Mohu doplnit nádrž kapaliny DEF sám/sama?

 •   

  Ano, můžete si zakoupit 1,89l neodkapávací lahve s kapalinou AdBlue® od místního prodejce / autorizovaného servisu vozů Land Rover a nádrž doplnit sami. Tyto lahve byly speciálně navrženy tak, aby se snadno používaly a aby zabraňovaly odkapávání. Nedoporučujeme doplňovat nádrž pomocí jakéhokoli jiného typu nádoby.

  Do nádrže kapaliny DEF nelijte žádné jiné kapaliny nebo kapalinu DEF, která nesplňuje normy ISO 22241-1 nebo DIN 70070, jelikož by to ohrozilo správné fungování vašeho vozidla.

  Pokud omylem nalijete kapalinu DEF do palivové nádrže, NESTARTUJTE motor a ihned kontaktujte místního prodejce vozů Jaguar / asistenční silniční službu.

  Čerpadla kapaliny DEF pro užitková vozidla u čerpacích stanic pohonných hmot se nesmí nikdy používat, protože jejich průtok je příliš vysoký a v důsledku toho by došlo k poškození nádrže kapaliny DEF ve vozidle.

  Pokyny ohledně doplňování nádrže kapaliny DEF najdete v Uživatelské příručce.

BEZPEČNOST

Je kapalina DEF nebezpečná?

 •   

  Ačkoli není kapalina DEF nebezpečná, v případě jejího kontaktu s jakoukoli částí těla nebo při jejím náhodném požití si prosím přečtěte příslušné pokyny na obalu a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud dojde ke kontaktu kapaliny DEF s lakovaným povrchem vozu Jaguar, jednoduše jí setřete a opláchněte postiženou oblast mýdlovou vodou. Kapalina DEF však může znečistit čalounění a oblečení – v případě potřísnění je nutné kapalinu DEF okamžitě odstranit pomocí studené vody a vlhkého hadříku.

CO JE EURO 6?

Euro 6 je část evropské legislativy, jejímž cílem je vyrábět automobily šetrnější k životnímu prostředí tím, že omezuje jejich výfukové emise. Legislativa stanovuje, jaké množství oxidů dusíku (NOx) a uhlovodíkových plynů může být silničním vozidlem vypouštěno na jeden kilometr.

Automobily se zážehovým a vznětovým motorem podléhají podle nové legislativy Euro 6 rozdílným omezením. Pro automobily se vznětovým motorem byla povolená úroveň emisí NOx snížena na 80 mg/km (ze 180 mg/km) a úroveň emisí uhlovodíků na 170 mg/km (z 230 mg/km). Povolená úroveň emisí NOx pro automobily se zážehovým motorem zůstává na 60 mg/km a úroveň emisí uhlovodíků na 100 mg/km.

Spolu s dalšími výrobci automobilů je značka Jaguar ze zákona povinna dosáhnout souladu s těmito novými předpisy v následujících termínech:

• Od 1. ledna 2015 musí všechna nově uvedená vozidla splňovat normy Euro 6. To zahrnuje všechny nové modely na trhu, například model Jaguar XE.

• Vozidla, která jsou již v prodeji, musí být v souladu s normou Euro 6
1. září 2015. Platí však, že jednotlivá vozidla již v prodeji, která byla vyrobena a vyexpedována od výrobce před 1. červnem 2015, mohou být nadále prodávána až do 1. září 2016. Výrobce ovšem musí v těchto případech požádat o výjimku.

Další informace o kapalině DEF získáte u nejbližšího prodejce vozů Jaguar nebo nahlédněte do Uživatelské příručky. AdBlue® je registrovaná ochranná známka společnosti Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

MÁTE DALŠÍ DOTAZY?