CO MŮŽETE OČEKÁVAT OD ČTENÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Jaguar Land Rover patří k předním světovým výrobcům prémiových vozů. Kvalita a vynikající výkony jsou naší značkou. Péče o zákazníky pro nás má nejvyšší prioritu.


Zavazujeme se chránit soukromí všech návštěvníků našich webových stránek i těch, kteří využili našich produktů a služeb nebo o ně projevili zájem. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám objasníme, jak používáme údaje vztažené k Vaší osobě, informujeme Vás o Vašich právech na ochranu osobních údajů a vysvětlíme Vám, jak nás v případě dotazů či žádostí můžete kontaktovat.

O změnách v tomto prohlášení Vás budeme včas informovat, abyste si ho mohli v klidu přečíst, pokud se změnilo od Vaší poslední návštěvy.

Poslední aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů: říjen 2018

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

 

1. KDO JSME:

Kdo jsme: Odpovědnost v duchu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nese společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH (FN 84604v) se sídlem v Fasaneriestraße 35A-5020 Salzburg, Rakousko.

Objevují-li se v textu tohoto prohlášení výrazy „Jaguar Land Rover“, „JLR“, „my“ nebo „náš“, vztahují se vždy ke společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH.

Pro koho platí toto prohlášení:
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování údajů vztahujících se k osobám, které si koupily či objednaly produkty a služby JLR nebo o ně projevily zájem, a pro návštěvníky těchto internetových stránek

www.jaguar.cz a www.landrover.cz a jejich podstránek.

 
Aktuální podstránky našich webových stránek:

https://approved.cz.jaguar.com/#/

https://approved.cz.landrover.com/#/

https://mynext.jaguar.cz

https://mynext.landrover.cz 


Kromě toho platí toto prohlášení i pro osobní údaje, které zjišťujeme v rámci našich akcí, prostřednictvím dotazníků v našich oběžnících nebo při akcích třetích stran (kooperačních partnerů JLR).

Při návštěvě webové stránky Jaguar Land Rover, která nespadá do platnosti tohoto prohlášení, podléhá kontrola této webové stránky jiné společnosti Jaguar Land Rover či třetí straně. Při návštěvě cizích webových stránek Vám doporučujeme ověřit si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro tyto stránky, neboť Jaguar Land Rover Austria GmbH neodpovídá za jejich obsah a bezpečnostní opatření učiněná třetími stranami.

Kontaktní údaje zákaznického centra: V případě dotazů k naší politice ochrany osobních údajů se můžete spojit se zákaznickým centrem Jaguar Land Rover za použití těchto kontaktních údajů:

V případě dotazů k Jaguaru: https://www.jaguar.cz/contact-us/index.html
V případě dotazů k Land Roveru: https://www.landrover.cz/ownership/contact-us/index.html

Chcete-li se dozvědět více o skupině Jaguar Land Rover (JLR):
Společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH patří do skupiny podniků, jejichž mateřskou společností je britská společnost Jaguar Land Rover Automotive plc. Další informace naleznete na webové stránce https://www.jaguarlandrover.com/terms-and-privacy
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_Land_Rover.

Jaguar Land Rover patří do skupiny podniků TATA. Další informace ke skupině TATA naleznete na stránkách: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust a http://www.tata.com/company/index/Tata-companies

2. JAK A JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS ZÍSKÁVÁME A JAK JE ZPRACOVÁVÁME:

JLR může získávat Vaše osobní údaje prostřednictvím více zdrojů, které jsou popsány níže. Při získávání Vašich osobních údajů se snažíme Vás transparentně a plně informovat o tom, jak Vaše údaje zpracováváme a také o Vašich právech, která s tím souvisí. Případně se rovněž snažíme získat Váš souhlas ke zpracování těchto osobních údajů. Toto jsou nejvýznamnější zdroje a kanály při získávání dat:

• Naše webové stránky:
Naše webové stránky jsou využívány hlavně jako informační portály, jejichž úkolem je pomoci Vám lépe porozumět našim autům, produktům a službám. Nabízíme také řadu webových nástrojů stahujících informace, které jste nám poskytli, když jste žádali o průběžné informování o aktualitách, zařazení do seznamů, registraci na akce či zážitkové programy, když jste kupovali produkty nebo objednávali či požadovali služby. Zde uvádíme nejvýznamnější příklady získávání Vašich osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek:

• když navštěvujete naše webové stránky, používáte je nebo s nimi interagujete, např. abyste požádali o služby dostupné online nebo jich využili, když hledáte informace o akci či zážitkovém programu nebo když požadujete jiné informace;
• když vstupujete do personalizovaných oblastí našich webových stránek a využíváte je jako komunikační platformu pro žádost o personalizované dárky, k obdržení informací o Vašem vozidle a/nebo k žádosti o servis vozidla či o další informace, které Vám mají být sděleny;
• když dáváte k dispozici informace nebo interagujete se stránkou Kariéra v Jaguar Land Roveru;
• pokud navštěvujete naše webové stránky, užíváte je či s nimi interagujete, odeberou naše webové stránky automaticky určité informace z Vašeho zařízení, aby optimalizovaly Váš zážitek z prohlížení (např. naše webová stránka automaticky přizpůsobí velikost obrazovky zařízení, které k prohlížení využíváte). Tyto údaje se také využívají pro statistiky našich stránek. Další informace k automatizovanému získávání dat a ke cookies naleznete v naší směrnici o cookies pod tímtoodkazem;
• pokud s námi komunikujete tím způsobem, že vyplňujete údaje v online formulářích nebo položky na našich webových stránkách, např. žádáte-li o naše produkty a služby nebo jich užíváte či pokud nám posíláte zprávu;
• pokud se účastníte námi organizované soutěže atd…

• Naše autorizovaná síť smluvních partnerů:
Pokud navštívíte jednoho z našich autorizovaných smluvních partnerů (dealera nebo servis) a předáte mu své osobní údaje v rámci zkušební jízdy, nákupu, informačního požadavku k vozidlu, náhradnímu dílu či v rámci poskytnutí servisní služby, mohou být tyto údaje předány společnosti Jaguar Land Rover;
• Údaje o vozidle z nezávislých zdrojů třetích stran:
Vlastníte-li vůz Jaguar nebo Land Rover, mohou být informace o Vás a Vašem vozidle (včetně identifikačního čísla vozidla VIN) předány třetími stranami společnosti Jaguar Land Rover. Informace, které s námi sdílíte, jsou závislé na tom, od koho jste své auto koupili, a na službách, které po nás požadujete v době, kdy toto vozidlo vlastníte.
• Údaje o vozidle ze systémů InControl: Užíváte-li paletu propojení technologií „InControl“, mohou být informace o Vás a Vašem vozidle předány společnosti Jaguar Land Rover. Další informace k údajům o vozidle naleznete v obecných obchodních podmínkách a konkrétních směrnicích o ochraně osobních údajů InControl (zde pro Jaguar: https://www.jaguar.cz/incontrol/incontrol-support/terms-and-conditions.html a zde pro Land Rover: https://www.landrover.cz/ownership/incontrol/support/terms-and-conditions.html).
• Marketingové údaje: Vaše kontaktní informace, marketingové preference či jiné informace mohou být v souladu s platnými nařízeními o ochraně osobních údajů předány dál členy skupiny Jaguar Land Rover, předány dál našimi autorizovanými smluvními partnery, nebo předány nám třetími stranami, pokud jste o tom byli odpovídajícím způsobem informováni. Máte právo po nás žádat, abychom údaje vztahující se k Vaší osobě nepoužívali pro marketingové účely. O tom více v odstavci 8, „Vaše práva na ochranu osobních údajů“.
• Sociální sítě: Informace o Vás můžeme získat online i jinými způsoby, např. pokud nás sledujete nebo napíšete komentář na našich stránkách a našich profilech na sociálních sítích jako Twitter, Facebook či Instagram. Další informace o tom, jak tyto sociální sítě využívají Vaše osobní údaje, naleznete v informacích poskytnutých těmito sociálními sítěmi.
• Veřejné zdroje dat: Můžeme užívat veřejné zdroje dat, abychom zajistili fungování webových stránek (např. za účelem potvrzení totožnosti nebo rozpoznání podvodu) a/nebo abychom zajistili správnost námi uložených údajů. Ty můžeme např. někdy ověřit pomocí systému registrace vozidel, abychom zajistili, že jsou naše informace o držitelích vozidel aktuální. Vyhrazujeme si právo spárovat údaje, které máme k dispozici - v zákonem přípustném rozsahu - s informacemi zjištěnými třetími stranami, jako např. marketingovými agenturami, s informacemi o Vás, Vašich zájmech a Vašem socioekonomickém a sociodemografickém statusu pocházejícími z veřejně přístupných zdrojů, s online identifikačními údaji a aktuálními kontaktními údaji.

Přečtěte si více o osobních údajích, které zpracováváme:

Zpracovávané informace mohou být mj.: oslovení, titul, křestní jméno a příjmení, povolání, kontaktní informace (např. e-mailová a poštovní adresa, číslo telefonu na pevnou linku/mobil), informace finančního rázu (např. údaje o kreditní kartě/platbě atd.), informace o řidičském průkaze, údaje o vozidlu a obecné informace, které chcete uvést, jako např. Vaše zkušenosti s produkty a službami JLR, Vámi požadovaný dealer, Vaše současné vozidlo (značka, model, rok výroby), název Vaší firmy (pokud nejste spotřebitel), způsob obchodu (soukromý nebo pracovní), Vaše věková skupina a údaje k Vaší příští plánované koupi vozu.

Při získávání osobních údajů budete informováni o tom, zda jsou určité údaje nepovinné nebo zda musejí být uvedeny z právních či smluvních důvodů. V tomto případě budete informováni, pokud by Vaše rozhodnutí neposkytnout požadované údaje mělo mít vliv na poskytnutí nabízených služeb.

Podrobné informace ke zpracování dat ve Vašem vozidle naleznete zde: www.jaguar.cz/data-processing/index.html

3. ZA JAKÝMI ÚČELY UŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

Vaše osobní údaje užíváme za těmito účely:

• pro zpracování Vašich požadavků a přání;
• abychom vyhověli Vašim žádostem (objednání a provedení zkušebních jízd, zaslání brožur o vozidlech, zprostředkování žádostí o kontakt s dealerem, registrace na akce atd.);
• pro administrativní účely a ke zlepšení naší obchodní činnosti a obchodního vztahu mezi Vámi a naší sítí smluvních partnerů;
• pro účely výzkumu a studií;
• za účelem reklamy, průzkumu trhu a veřejného mínění, analýzy trhu;
• abychom mohli provozovat naše webové stránky, personalizovat je pro Vás a pochopit, jak jsou tyto webové stránky užívány, a mohli je následně zlepšit;
• abychom dostáli našim zákonným a úředním závazkům;
• a abychom chránili naše práva a práva třetích stran.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Existuje několik právních důvodů, na jejichž základě můžeme zpracovávat Vaše údaje.

Níže naleznete nejdůležitější účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základy, o něž se přitom opíráme.

tabel
Účel zpracování Právní základ
Řízení vztahů se zákazníky, naplnění smlouvy a zakázky:

Osobní údaje našich zákazníků se zpracovávají, abychom mohli zadávat a spravovat zákaznické údaje, zpracovat Vaše dotazy, provádět průzkumy spokojenosti, spravovat poprodejní služby a pro všechny další interní nebo administrativní účely (např. pro prodlouženou záruku pro zákazníky, údržbu vozidla a historii servisních úkonů, havarijní asistenci a poskytnuté náhradního vozidla, sledování nákupů na úvěr a leasingových smluv, testy, audity a odpovědi na Vaše dotazy včetně Vašich práv na ochranu osobních údajů).

Účelem zpracování těchto osobních údajů je zajištění řízení vztahu se zákazníky a efektivní vykonávání zákaznického servisu, především s ohledem na Vaše přání a dotazy k Vašemu vozidlu.
Nutnost naplnění smlouvy a zakázky mezi Vámi a JLR, pokud je zpracování osobních údajů nutné k naplnění např. kupní smlouvy o vozidle nebo jiné smlouvy mezi Vámi a JLR. (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Oprávněný zájem JLR na efektivním zákaznickém servisu pro své zákazníky. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Údržba a podpora při užívání našich webových stránek a aplikací:

Pokud užíváte online službu, která podléhá našim online podmínkám (např. nákupy v online-shopech nebo účast v soutěžích), zpracujeme my a námi autorizované třetí strany Vaše údaje různými způsoby tak, abychom Vám mohli nabídnout naše online služby. K nim patří např.: potvrzení totožnosti, kontrola pro případ podvodu a ověření totožnosti, poskytování služeb, řízení vztahů se zákazníky, soutěže, nabídky pro členy, ankety a jiné propagační aktivity, platební procesy a inkasní činnosti, péče o zákazníka a komunikační služby.

Můžeme se také pokusit vylepšit naše služby s využitím zkušeností uživatelů, abychom posílili naše interní procesy. Např. pokud nás kontaktujete (naše kontaktní údaje jsou k dispozici na našich webových stránkách), informujeme Vás o tom, že naše telefonáty mohou být zaznamenávány za účely školení, auditů a zajištění kvality, je-li tomu tak.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je zajistit řádné fungování a udržovat chod našich webových stránek a služeb, které Vám prostřednictvím těchto služeb nabízíme.
Nutnost naplnění smlouvy mezi Vámi a JLR, je-li zpracování osobních údajů nutné, aby byla poskytnuta Vámi požadovaná služba, např. účast v soutěži. (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Oprávněný zájem JLR na poskytování efektivních online/ webových služeb. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Zpracování Vašich dotazů:

Zpracováváme Vaše osobní údaje, když zpracováváme Vaše dotazy na našich webových stránkách nebo jejich prostřednictvím (např. pokud po nás požadujete brožuru či informace nebo s námi komunikujete prostřednictvím datového formuláře či položky na webové stránce).

Rovněž zpracováváme Vaše údaje, abychom Vám nabídli webové zážitky přizpůsobené na míru a spravovali je.

Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli zodpovědět výše uvedené dotazy a zajistit Vám personalizovaný online zážitek.
Oprávněný zájem JLR na poskytování efektivních služeb, včetně online a webových služeb. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Výzkum a vývoj:

Vaše údaje zpracováváme k prověření a zlepšení našich produktů, služeb a obchodních či marketingových strategií; k analýze a výzkumu trhu; pro účely studií a výzkumu, pro naplnění a zlepšení obchodních vztahů společnosti Jaguar Land Rover s Vámi a pro administrativní účely; abychom získali poznatky o tom, jaké informace, produkty a služby Vás nejpravděpodobněji zajímají, abychom naše produkty a služby přizpůsobili Vašim individuálním potřebám; abychom zajistili, že naše produkty a služby budou dodány, vykonány a užívány v souladu se zákonem a pro Vás platnými podmínkami; a – je-li to nutné – k zachování a ochraně našich práv a našeho majetku, k zachování a ochraně práv a majetku třetích stran, k rozpoznání a zabránění podvodu či bezpečnostním rizikům a problémům s ochranou osobních údajů a pro učinění odpovídajících protiopatření.

Účelem tohoto zpracovávání osobních údajů je vyhodnotit a zlepšit výkon našich produktů a služeb, zajistit dodržování zákonných a úředních předpisů, sledovat trendy a vyvíjet nové produkty.
Oprávněný zájem JLR a jiných podniků skupiny JLR na vyhodnocení a zlepšení našich produktů a služeb, na všeobecném řízení dodržování shody, na sledování trendů a vývoji nových produktů.
Marketingové aktivity:

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání sdělení, jejichž prostřednictvím Vám nabízíme produkty nebo služby, které by Vás mohly zajímat. Tato sdělení můžete dostávat elektronicky (např. e-mailem, SMS zprávou, prostřednictvím sociálních sítí a jiných platforem třetích stran), poštou či telefonicky.

Abychom vylepšili naše služby, můžeme Vás také požádat, abyste se zúčastnili zvláštních studií či výzkumů veřejného mínění. Zda se jich zúčastníte, je výhradně na Vás.

Můžeme sdílet informace o elektronické marketingové komunikaci s naší sítí nezávislých třetích stran, pokud jste nám k tomu udělili souhlas.

Cílem tohoto zpracovávání Vašich osobních údajů je nabízet Vám produkty nebo služby, které odpovídají Vašim zájmům.
Máme oprávněný zájem o přímý marketing, zvláště o:
- marketingovou komunikaci poštou;
- elektronickou nebo telefonní komunikaci ve vztahu k produktům a službám, jež se podobají těm, které jsme Vám již dříve poskytli (kromě případů, kdy k tomu zákon vyžaduje získání Vašeho souhlasu); (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Máte právo kdykoli odmítnout zasílání těchto sdělení.

Při rozesílání elektronických sdělení přímého marketingu Vás vždy požádáme o souhlas v míře vyžadované uplatňovanými zákonnými ustanoveními. Máte právo odvolat svůj souhlas bez udání důvodů. (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
Analýza a rešerše k marketingovým účelům:
V souvislosti s výše popsanými marketingovými aktivitami zjišťujeme Vaše osobní údaje rovněž pro provádění rešerší a analýz za těmito účely:
- abychom zlepšili naše marketingové strategie;
- abychom lépe rozuměli našim zákazníkům, návštěvníkům našich webových stránek a všem, kteří se zajímají o naše produkty a služby;
- pro vývoj statistik,
- abychom propagovali naše webové stránky
- abychom zlepšili kvalitu informací na webu, funkčnost webové stránky a námi poskytovaných služeb.
Oprávněný zájem JLR a jiných podniků skupiny JLR. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Bezpečnost informací a bezpečnost na síti:

Vaše osobní údaje jsou zpracovány, abychom zajistili bezpečnost našich informací a sítí s cílem chránit Vaše údaje před ztrátou či poškozením, krádeží nebo neoprávněným přístupem a zajistit relevantní umístění serverů (můžeme např. spolupracovat s třetími stranami, abychom zajistili užívání cloudových služeb s odpovídající ochranou).

Oprávněný zájem JLR a jiných podniků skupiny JLR na zajištění bezpečnosti informací a sítí. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Podnikové nákupy a prodeje:

V případě budoucích prodejních či investičních transakcí společnosti Jaguar Land Rover mohou být Vaše osobní údaje zpracovány v rámci kontrol due diligence, v nichž potenciální investoři, kupci nebo jejich profesionální poradci provádějí předchozí analýzu různých aspektů podniku, aby zjistili jeho hodnotu a zajistili dodržení a řádné provedení těchto transakcí.
Oprávněný zájem dotyčných podniků resp. osob. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Zákonné a úřední závazky:

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zpracování zákonných a úředních dotazů a požadavků, zachování nebo obrany našich práv či k prevenci/vyšetřování trestných činů (příp. i pro pomoc daňovým úřadům, policii, ministerstvu vnitra či jiné instituci, orgánu činnému v trestním řízení či k ochraně národní bezpečnosti).
Plnění právního závazku (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Stažení produktu / bezpečnostní opatření:

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány, pokud Vám předáváme/necháváme předat akutní hlášení o bezpečnosti či stažení produktu.
Plnění právního závazku (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

5. KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE ÚDAJE:

Vaše osobní údaje předáváme těmto příjemcům:

• třetím stranám, které je musejí zpracovat, abychom mohli poskytnout Vámi nahlášené nebo žádané produkty a služby, jedná se např. o marketingovou a reklamní podporu a optimalizované webové služby;
• naší síti dealerů a servisů Jaguar Land Rover, abychom naplnili Vaše požadavky na produkty a služby, provedli analýzy a školení a mohli zlepšit kvalitu servisních služeb, kterých se Vám dostává při interakci s naší sítí dealerů a servisů;
• podnikům skupiny Jaguar Land Rover v souladu s účely užívání osobních údajů stanovenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů;
• třetím stranám v případě, kdy prodáváme či nakupujeme podniky nebo majetek;
• pokud jsme povinni zveřejnit nebo předat Vaše osobní údaje, abychom dostáli zákonným či úředním závazkům nebo požadavkům, naplnili tyto podmínky či vyšetřili skutečné nebo domnělé prohřešky,
• našim profesionálním poradcům, např. právníkům, daňovým poradcům a auditorům.

S našimi poskytovateli služeb jsme učinili preventivní bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že jsou Vaše údaje bezpečně uloženy a užívány v souladu s cíli popsanými v tomto prohlášení.

Přečtěte si více o nezávislých třetích stranách, s nimiž spolupracujeme:

Spolupracujeme s řadou nezávislých třetích stran, abychom Vám poskytli služby jako např. naši síť autorizovaných smluvních partnerů, poskytovatele úvěrů či dlouhodobých leasingových produktů. Osobní údaje můžete těmto společnostem poslat Vy přímo (např. pokud je kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím jejich webových stránek), nebo jim Vaše osobní údaje můžeme předat my, je-li to potřeba k zodpovězení Vašich dotazů či jiných servisních požadavků.

Členové naší autorizované sítě smluvních partnerů, poskytovatelé úvěrů nebo leasingu jsou (není-li uvedeno jinak) nezávislé společnosti a nejsou součástí skupiny JLR. Každý kontakt z Vaší strany (např. telefonáty nebo odeslání e-mailu) a všechny údaje, které jim poskytnete prostřednictvím jejich webových stránek nebo je na webové stránce navštívíte, jsou kontrolovány třetími stranami a nikoli JLR. Máte-li dotazy k užití Vašich osobních údajů třetími stranami (např. dealery, poskytovateli úvěrů, dlouhodobými pronajímateli nebo smluvními servisy), doporučujeme Vám obrátit se přímo na tyto třetí strany.
Spolupracujeme s těmito nezávislými třetími stranami:

Jaguar:
• Naši síť dealerů lze na webových stránkách zobrazit pomocí funkce „Vyhledávání dealera“. Dealery zde můžete hledat podle jména, lokality či poštovního směrovacího čísla. Úplný seznam všech rakouských dealerů naleznete na: https://www.jaguar.cz/retailer-locator/index.html

Land Rover:
• Naši síť dealerů lze na webových stránkách zobrazit pomocí funkce „Vyhledávání dealera“. Dealery zde můžete hledat podle jména, lokality či poštovního směrovacího čísla. Úplný seznam všech rakouských dealerů naleznete na: https://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html.

Přečtěte si více o našich dodavatelích a poskytovatelích služeb:

Pro podporu naší obchodní činnosti spolupracujeme s více poskytovateli služeb. Tito poskytovatelé mohou mít přístup k našim systémům a datům, aby poskytovali služby pro nás a z našeho pověření, např. zpracovatelé plateb, poskytovatelé IT služeb, marketingových a digitálních reklamních služeb, zákaznických služeb, servisní a systémoví specialisté, poskytovatelé analýz webových stránek, poskytovatelé zásilkových a dodacích služeb pro objednávky v online-shopu a poskytovatelé služeb využívaných při pořádání akcí a schůzek.

Přečtěte si více o společnostech skupiny JLR a podpůrných službách, které poskytují:

Jako člen skupiny podniků Tata profitujeme z velké IT infrastruktury a rozsáhlého know-how, kterým naše širší podniková struktura disponuje. Proto mohou mít členové naší podnikové skupiny v případě potřeby přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům za účelem servisu, správy a podpory systémů, pro agregátní analýzy, k zachování obchodní kontinuity a pro administrativní a IT účely. Např. když je přístup k datům potřeba pro podporu určitých požadavků na webových stránkách či pro poskytnutí technické podpory za účelem údržby funkcí webových stránek. Informace o skupině podniků Tata naleznete zde: http://www.tata.com/company/index/Tata-companies.

Přečtěte si více o veřejných institucích, orgánech činných v trestním řízení a správních orgánech:

Policie nebo jiné státní orgány po nás mohou kdykoli požadovat osobní údaje, např. za účelem zabránění trestnému činu, jeho odhalení nebo zatčení či trestního stíhání pachatelů.

6. PŘESHRANIČNÍ PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH DAT:

JLR ukládá Vaše údaje na serverech, které se nacházejí v EU. Přesto smíme osobní údaje získané na našich webových stránkách předávat dodavatelům, poskytovatelům služeb či členům naší podnikové skupiny mimo EU, pokud je to nutné pro výše popsané účely. V takovém případě užíváme pro předávání dat dodatečné ochranné mechanismy. K nim patří analýza odpovídající ochrany dotyčné třetí země, příp. uzavření standardních doložek o ochraně osobních údajů schválených Evropskou komisí, příp. ověření certifikace Privacy Shield pro společnosti se sídlem v USA.

Přečtěte si více o kontrolách odpovídající ochrany, které JLR provádí pro mezinárodní předávání dat:

Když se JLR rozhodne předat osobní údaje třetí straně mimo EU, zvažují se tyto faktory, aby bylo zajištěno řádné předání těchto dat:

• Interní kontroly pro zjištění existence či neexistence rozhodnutí o odpovídající ochraně vydané Evropskou komisí podle čl. 45 GDPR:
Jsme součástí skupiny podniků a využíváme služeb dodavatelů v zemích, u nichž Evropská komise (prostřednictvím tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně) zaručila, že mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. K těmto zemím patří v době zveřejnění tohoto prohlášení: Andorra, Argentina, Kanada, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Ostrov Man, Švýcarsko a Uruguay. (Jak je popsáno níže, zaručuje Evropská komise rovněž to, že program na ochranu soukromí mezi EU a USA poskytuje odpovídající ochranu osobních údajů.) Bližší informace k rozhodnutím Evropské komise naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de.
• Uplatnění opatření, např. opatření schválených Evropskou komisí pro podporu předávání osobních údajů s odpovídající ochranou:
Využíváme služeb dodavatelů, kteří sídlí v zemích mimo Evropskou unii po celém světe. K dodržení předpisů o ochraně osobních údajů u těchto přenosů dat užíváme mechanismy pro předávání dat schválené Evropskou komisí, jako např. standardní doložky o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí. Případně také ověřujeme, zda nám dodavatel může doložit existenci závazných interních předpisů o ochraně osobních údajů. (Závazné interní předpisy o ochraně osobních údajů jsou podle čl. 47 GDPR uznávaným mechanismem ochrany osobních údajů k zajištění odpovídající ochrany přenosu osobních údajů.) Je možné, že spolupracujeme s dodavateli, kteří nám mohou doložit certifikaci Privacy Shield. Informace o certifikaci Privacy Shield naleznete na stránkách: https://www.privacyshield.gov/list; vzor standardní doložky o ochraně osobních údajů naleznete na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=DE.

7. JAK DLOUHO UKLÁDÁME VAŠE DATA:

Vaše osobní údaje ukládáme tak dlouho, jak je to bezpodmínečně nutné, abychom Vám poskytli požadované produkty a služby, dostáli našim zákonným závazkům, zodpověděli dotazy, urovnali spory a prosadili svá práva s ohledem na naše oprávněné zájmy.

Kritéria, podle nichž stanovujeme dobu uchovávání osobních údajů:
různé účely zpracovávání těchto údajů, kategorie zpracovávaných údajů, doba uchovávání bezpodmínečně nutná pro zajištění provedení služeb, platná smluvní ustanovení, zákonné promlčecí lhůty (až do 30 let), platné regulační požadavky a průmyslové normy.

8. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Jako soukromá osoba jste oprávněni vědět, jaké údaje o Vás jsme si uložili a za jakými účely. Rovněž jste oprávnění případně provést korektury. Za určitých okolností jste rovněž oprávněni naše zpracování Vašich osobních údajů do budoucna odmítnout nebo nás vyzvat, abychom Vaše data vymazali nebo omezili jejich použití. Za určitých předpokladů také můžete požadovat, aby Vám byly Vaše osobní údaje dány k dispozici v běžném elektronickém formátu a vy je mohli poskytnout třetím stranám. Také máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který jste nám udělili, a to i pro elektronická marketingová sdělení. K tomu musíte např. jen použít možnost zrušení souhlasu, kterou lze najít v marketingovém sdělení rozesílaném e-mailem.

Snažíme se ze všech sil o ten nejlepší zákaznický servis. Pokud se s námi musíte nebo chcete spojit na základě svých práv na ochranu osobních údajů, prosíme Vás, abyste se obrátili na jednu z níže uvedených e-mailových adres a zmínili práva na ochranu osobních údajů v předmětu e-mailu. Máte-li otázky k ochraně osobních údajů, prosíme, kontaktujte naše pracovníky věnující se této oblasti prostřednictvím těchto e-mailových adres:

• info5@jaguarlandrover.com
• info3@jaguarlandrover.com

Pokud nejste spokojeni a máte stížnost spojenou s ochranou osobních údajů, spojte se s námi prosím přímo prostřednictvím jedné z výše uvedených e-mailových adres. Také máte právo směřovat stížnost na svůj lokální kontrolní úřad, v Rakousku na rakouský Úřad pro ochranu osobních údajů, kontaktní adresa www.dsb.gv.at/kontakt / https://www.uoou.cz/.

9. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou provozovány jinými společnostmi, které nekontrolujeme. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů neplatí pro tyto jiné webové stránky. Doporučujeme Vám přečíst si jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Nejsme odpovědni za směrnice o ochraně osobních údajů a s nimi související praktiky jiných webových stránek a aplikací (i když se na ně dostanete přes odkazy, které jsme Vám poskytli). Odkazy na tyto webové stránky poskytujeme pouze za účelem informování. Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za jejich obsah, praktiky týkající se ochrany osobních údajů a podmínky užití; neposkytujeme žádné povolení nebo příslib s ohledem na jejich správnost, obsah či úplnost.

10. BEZPEČNOST VAŠICH DAT:

Podnikáme všechny potřebné kroky, abychom zajistili, že s Vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v duchu tohoto prohlášení.

Od všech našich poskytovatelů služeb požadujeme, aby učinili adekvátní preventivní opatření k ochraně Vašich údajů.

Pokud jsme Vám poskytli heslo pro přístup do personalizované oblasti na webové stránce JLR (nebo jste se rozhodli pro přístup chráněný heslem), je Vaší odpovědností udržet toto heslo v tajnosti. Prosíme Vás, abyste heslo nesdělovali třetím stranám.

Přenos dat přes Internet není plně bezpečný. I když chráníme Vaše osobní údaje podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, nemůžeme ručit za bezpečnost Vašich osobních údajů přenášených po Internetu; přenos dat probíhá na Vaše vlastní riziko. Vaše údaje se ukládají v bezpečném prostředí, které je chráněno kombinací fyzických a technických opatření, jako jsou šifrovací technologie nebo systémy ověření totožnosti, abychom zabránili jejich ztrátě, zneužití, změně, zveřejnění, zničení, krádeži nebo neoprávněnému přístupu.