UPGRADE YOUR BROWSER

This site is optimised for modern web browsers, and does not fully support your current browser.

JÍZDNÍ REŽIMY ELEKTRICKÝCH HYBRIDNÍCH VOZŮ

Prozkoumejte režimy, které vám pomohou zvolit optimální pohon.

HYBRIDNÍ REŽIM

Výchozí jízdní režim automaticky upřednostňuje elektrický pohon, pokud nepotřebujete vyšší výkon motoru nebo není vybitý akumulátor.

REŽIM ELEKTRICKÉHO VOZIDLA

Režim elektrického vozidla, který se ručně volí tlačítkem na konzole, maximalizuje čas strávený využíváním elektrického pohonu. Systém aktivuje motor pouze v případě, že je zapotřebí maximální výkon.

OPTIMALIZACE SPOTŘEBY PALIVA

Při jízdě ve výchozím jízdním režimu (hybridním režimu) můžete optimalizovat úroveň nabití akumulátoru nebo spotřebu paliva pomocí dvou alternativních funkcí řízení energie:

FUNKCE SAVE

Funkce SAVE, která se volí ručně na dotykové obrazovce vozidla, brání poklesu úrovně nabití akumulátoru pod zvolenou úroveň. Díky tomu můžete později během cesty aktivovat tichou jízdu s nulovými emisemi.

FUNKCE PREDIKTIVNÍ OPTIMALIZACE ENERGIE

Zadáním cíle v navigačním systému automaticky aktivujete funkci prediktivní optimalizace energie (PEO) ve vozidle. Funkce PEO na základě geografických dat předpovídá trasu před vámi a inteligentně přepíná mezi elektromotorem a zážehovým motorem za účelem maximální úspory paliva. Současně dochází k minimalizaci emisí v městských oblastech.

DOPLŇKOVÁ PODPORA

POSTUP NABÍJENÍ

Seznamte se s jednoduchými kroky nabíjení vozidla doma nebo v cíli.

NASTAVENÍ

Chcete-li získat maximum z klíčových funkcí vozidla, prvním krokem je připojení k informačnímu a zábavnímu systému a nastavení vzdáleného ovládání pomocí chytrého telefonu.