INSPEKCE A ÚDRŽBA

Vyškolení konzultanti společnosti Jaguar a technici našich smluvních partnerů disponují nesrovnatelnými zkušenostmi, know-how a odbornými znalostmi. Kromě toho jsou u všech smluvních partnerů Jaguar používány nejmodernější stroje, samozřejmě v nejmodernějším dílenském prostředí. V následujících kapitolách budou vysvětleny výhody, které mohou zákazníci během nejvýznamnějších stupňů typické inspekce nebo údržby využívat.

Vůz značky Jaguar podává špičkové výkony, pokud jeho údržbu provádí odborníci. Z toho důvodu by jeho údržba a inspekce měla být bezpodmínečně prováděna v doporučených intervalech a prostřednictvím certifikovaných smluvních partnerů Jaguar.

PLÁN SERVISNÍCH PROHLÍDEK

Intervaly rutinních prohlídek

Aby váš vůz Jaguar byl vždy v prvotřídním stavu, musí jeho rutinní prohlídky provádět váš prodejce nebo některý ze smluvních partnerů Jaguar. Ty musí být prováděny počínaje dnem předání vozu prvnímu majiteli po ujetí stanoveného počtu kilometrů nebo uplynutí následujících stanovené doby (podle toho, co nastane dříve).

Sjednejte si se svým smluvním partnerem Jaguar prohlídku v dostatečném časovém předstihu, aby zůstaly dodrženy předepsané intervaly.

Prohlídky vozů, které jsou provozované v tvrdých okolních podmínkách (např. z velmi chladného počasí nebo v prašném prostředí), musí být prováděné každých šest měsíců. Bližší informace se dozvíte u svého prodejce nebo smluvního partnera Jaguar.

KDYŽ ODVÁŽÍTE SVŮJ VŮZ K PROHLÍDCE

K hladkému průběhu prohlídky můžete přispět tím, že při sjednávání jejího termínu uvedete informace o svém vozidle a práce, které požadujete provést. Pokud své vozidlo odevzdáte k servisní prohlídce, zanechte prosím své jméno, adresu a telefonní číslo, pod kterým jste po tento den k zastižení pro případ dalších dotazů nebo nutnosti provedení doplňkových prací. Při příjmu vozidla předejte vždy sešit servisních prohlídek (součást dokumentace k vozidlu) a při vyzvednutí vozu se přesvědčte, zda je jeho odpovídající část vyplněna.

UKAZATEL SERVISNÍCH INTERVALŮ

Všechny aktuální modely Jaguar jsou vybavené ukazatelem servisních intervalů, který se zobrazuje na informačním displeji. Tento ukazatel se rozsvítí, pokud má další servisní prohlídka následovat za méně než cca 3 000 km.

Po provedení prohlídky se tento ukazatel resetuje a začne odpočítávat čas pro další servisní prohlídku.

Pokud je zapnuté zapalování a aktivované odečítání doby servisních intervalů, zobrazí se po dobu 5 vteřin hlášení, kdy se má uskutečnit další servisní prohlídka. Přitom se rozsvítí žlutý signál. Máli-li být servisní prohlídka provedena bezprostředně, zobrazí se po uvedení vozidla do činnosti červený výstražný symbol. Interval do další prohlídky se odpočítává v krocích po 50 km. Odpočet servisních intervalů zajišťuje řídící jednotka motoru a je ovlivněn konkrétním stylem jízdy a okolními podmínkami.

CHECKLIST SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Náš závazek, váš zisk.
Servisní dílna musí splňovat veškeré standardy, které jsou uvedené v našem checklistu „Spokojenost zákazníků“, aby se mohla stát naším autorizovaným servisním partnerem.
• Přístup k elektronickému katalogu náhradních dílů Jaguar
• Přístup k celosvětovému systému skladování Jaguar
• Přístup ke kvalifikovaným technikům
• Přístup k diagnostickým přístrojům schváleným firmou Jaguar
• Společností Jaguar schválené postupy oprav a nářadí
• Montáž originálních dílů Jaguar do vašeho vozu
• Přímá podpora techniků ze strany produktových inženýrů firmy Jaguar
• Po každé prohlídce razítko Jaguar do vašeho sešitu servisních prohlídek

Vždy máte jistotu, že pracemi na vašem vozu značky Jaguar budou pověřeni pouze kvalifikovaní technici. Smluvní partneři Jaguar poskytují i další výhody pro veškeré budoucí inspekční a údržbové práce.

BUDEME VÁS PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT
Chceme zákazníky našich smluvních partnerů neustále průběžně informovat o novinkách v oblasti produktů a aktuálního vývoje.

VYSLECHNEME VAŠI REAKCI
Pravidelně shromažďujeme názory majitelů vozů značky Jaguar a smluvních partnerů z celého světa. Vaše reakce přispívají nejen ke zlepšení našich produktů, ale i našich služeb a zařízení.

AKTUALIZACE SOFTWARU VAŠEHO VOZIDLA
Naši smluvní partneři používají nejmodernější diagnostické přístroje, aby prověřili elektronické řídící systémy vašeho vozu. V případě nutnosti je možné software nahraný v řídících modulech aktualizovat, aby všechny funkce byly na aktuální úrovni.

MAXIMÁLNÍ POZORNOST STARŠÍM VOZŮM
I když se váš vůz značky Jaguar pomalu dostane do let, u smluvního partnera Jaguar mu bude věnována stejná péče jako vozu novému. Kvalifikovaní technici vědí přesně, jak má váš vůz Jaguar vždy perfektně vypadat a fungovat, a to bez ohledu na stáří a model vozu.