Skip primary navigation
img_wrapper_X760PR2_LF_1-device_desktop-1366x200

JAGUAR FINANCIAL SERVICES

skip.tertiary.navigation

FINANCIAL SERVICES

Jaguar Financial Services v České republice vám umožní pořídit si Váš nový Jaguar snadněji:

1.Finanční řešení dle vašich potřeb – vždy dostanete nabídku, která nejlépe splňuje vaše potřeby, ať už se jedná o výši měsíční splátky, délky smlouvy, akontace nebo pojištění, stejně tak jako typu financování.
2.Akční nabídky financování – vám umožní pořídit si váš nový Jaguár ještě výhodněji.
3.Pojištění – spolupráce s renomovanými pojišťovnami v České republice vám umožňuje sjednat i řadu doplňkových pojištění za atraktivních podmínek.
4.Rychlé vyřízení financování – nabízíme administrativně nenáročný proces.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se financování vozů Jaguar, kontaktujte prosím vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce.

FINANČNÍ PRODUKTY

Jaguar Financial Services nabízí řadu možností financování tak, aby se přizpůsobily přesně vašim potřebám.

Finanční leasing – je finanční pronájem s možností následné koupě najaté věci. Jedná se o službu, kdy klient (nájemce) dlouhodobě užívá předmět leasingu za úhradu formou leasingových splátek. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení leasingové smlouvy a splacení zůstatkové hodnoty přechází vlastnické právo na nájemce, pokud nájemce využije práva odkoupit předmět leasingu. Doba trvání leasingové smlouvy je vymezena zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu.

Finanční leasing je rychlý, jednoduchý a relativně levný způsob, jak si pořídit předmět, který právě potřebujete.

Mimořádná leasingová splátka - od 10 % do 70 % z pořizovací ceny předmětu financování – vyšší mimořádná splátka na počátku sníží splátky v průběhu financování.

Zůstatková hodnota - volbou vyšší zůstatkové hodnoty (běžná zůstatková hodnota je 1000 Kč bez DPH) si snížíte splátky v průběhu financování. Zůstatkovou hodnotu uhradíte až při ukončení smlouvy, nebo máte možnost si ji nechat opětovně profinancovat.

Mimorozvahové financování - předmět financovaný formou finančního leasingu nevstupuje do majetku vaší společnosti.

Leasingem můžete profinancovat nové i použité předměty.

Úvěrovým produktem získáte okamžité vlastnictví k předmětu financování a postupně dle smluvních podmínek jej splácíte. Jaguar Financial Services poskytuje řadu modifikací tohoto produktu tak, aby řešení vyhovovalo právě danému předmětu a příjemci financování. Délka financování není zákonem omezena. Navíc máte možnost předčasného splacení úvěru.

Maximální rozsah volby parametrů:

  • financování je poskytováno na dobu od 6 měsíců;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • až na 90 % hodnoty předmětu financování;
  • s pravidelnými měsíčními splátkami.

Komplexní nabídka pojistných služeb - součástí produktu je výhodné havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.

Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice. Součástí pronájmu může být i doprovodný servis předmětu nájmu v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Je obvykle kratší než doba životnosti a odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů. Po skončení doby splácení zůstává předmět nájmu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě). Operativní full service leasing firemního vozového parku je doplněn komplexním zajištěním všech služeb potřebných pro provoz vozidel.

Vy užíváte předmět nebo dopravní prostředek a veškeré starosti o něj zůstanou na nás:

operativní leasing bez služeb – vhodný zejména pro soukromé osoby, garantovanou výší ZH se sníží pravidelný měsíční výdaj za užívání předmětu, zároveň s koncem smluvního období se vrácením vozidla zbavujete starosti o použité vozidlo a otevírá se tak cesta k novému modelu;

operativní leasing se službami – zahrnuje možnost volby různého rozsahu služeb (registrační náklady, silniční daň, poplatek za rádio, údržba a pravidelný servis, pojištění a další volitelné služby) v rámci programu full service leasingu.

Pomůžeme vám optimalizovat cash flow a plánovat náklady:

  • volba různého rozsahu servisních služeb;
  • daňově uznatelným nákladem jsou pro vás leasingové splátky v plné výši;
  • docílení naprosté kontroly nad výdaji souvisejícími s předmětem.

Jaguar Financial Services v České republice jsou exkluzivně poskytovány ve spolupráci se společností UniCredit Leasing CZ, a.s.