Pohodlí a jistota. Bezpečnostní funkce vozu Jaguar jsou kombinací palubních technologií a propojené aplikace Remote.

NOUZOVÉ SITUACE A ASISTENČNÍ SLUŽBY

Upozorňujeme, že tyto funkce vyžadují aktivní účet InControl1 a předplatné Remote2.

Image of Assistance Call button inside Jaguar vehicle

JAK ZAVOLAT NA OPTIMALIZOVANÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY

1. V případě poruchy nebo nehody stiskněte a uvolněte kryt tlačítka na levé straně stropní konzoly.

 

2. Stisknutím tlačítka na dvě sekundy zahájíte volání asistenční služby Jaguar.3

 

3. Hovor se spojí a ozve se vám člen týmu asistenční služby Jaguar. Poloha vozidla se automaticky odešle asistenční službě Jaguar, která podle potřeby pošle pomoc nebo vás spojí s asistenční službou pro nehody.

 

4. Po použití zatlačte kryt tlačítka zpět na místo. 

Image of Emergency SOS Call button inside Jaguar vehicle

JAK PROVÉST NOUZOVÉ VOLÁNÍ

1. V případě nouze stiskněte a uvolněte kryt tlačítka na pravé straně stropní konzoly.

 

2. Stisknutím tlačítka na dvě sekundy zahájíte nouzové volání.3

 

3. Hovor se spojí a ozve se vám člen týmu pro nouzové situace. Poloha vozidla se automaticky odešle týmu pro nouzové situace.

 

4. Po použití zatlačte kryt tlačítka zpět na místo. 

SECURE TRACKER A SECURE TRACKER PRO

Upozorňujeme, že tyto služby vyžadují aktivní účet InControl a předplatné Secure Tracker nebo Secure Tracker Pro.

JDX car notification alert in device

UPOZORNĚNÍ NA ODCIZENÍ

Pokud dojde k aktivaci upozornění na pokus o odcizení vozidla, zobrazí se v aplikaci Remote obrazovka s upozorněním na odcizení vozidla nebo obdržíte zprávu SMS. Z bezpečnostních důvodů budou všechny funkce v aplikaci Remote deaktivovány. 

 

Systém Secure Tracker Pro jde ještě dál a integruje technologii ověření do klíče. Neoprávněný držitel klíče tak nebude moci nastartovat vozidlo. 

JDX car notification alert in device

HLÍDACÍ REŽIM

Upozornění na neoprávněnou aktivitu s vozidlem pomocí režimu Guardian Mode vám zajistí klid na duši, ať už budete kdekoli.

 

Pokud chcete aktivovat režim Guardian Mode prostřednictvím aplikace Remote, stačí vybrat tlačítko „Security“ (Zabezpečení) na domovské stránce, přepnutím spínače vybrat možnost „Guardian Mode“ (Hlídací režim) a režim zapnout. Pokud během zvoleného období dojde k nečekaným událostem, odešle se oznámení přímo do vašeho mobilního telefonu.

 

*V současnosti k dispozici pouze na některých trzích.

UPOZORNĚNÍ NA ODCIZENÍ VOZU PROSTŘEDNICTVÍM FUNKCE SECURE TRACKER A SECURE TRACKER PRO

Pokud dojde k aktivaci upozornění na pokus o odcizení vozidla, zobrazí se v aplikaci Remote obrazovka s upozorněním na odcizení vozidla nebo obdržíte zprávu SMS. Z bezpečnostních důvodů budou všechny funkce v aplikaci Remote deaktivovány. 

 

Systém Secure Tracker Pro jde ještě dál a do klíče začlenil ověřovací technologii. Pokud bude vozidlo nastartováno jiným způsobem než pomocí autorizovaného klíče, obdržíte upozornění. Služby Secure Tracker a Secure Tracker Pro jsou schválené a certifikované na více trzích. Další podrobnosti vám sdělí autorizovaný prodejce.

 

Upozorňujeme, že tyto služby vyžadují aktivní účet InControl a předplatné Secure Tracker nebo Secure Tracker Pro.4

UPOZORNĚNÍ NA ODCIZENÍ VOZU PROSTŘEDNICTVÍM FUNKCE SECURE TRACKER A SECURE TRACKER PRO

Pokud dojde k aktivaci upozornění na pokus o odcizení vozidla, zobrazí se v aplikaci Remote obrazovka s upozorněním na odcizení vozidla nebo obdržíte zprávu SMS. Z bezpečnostních důvodů budou všechny funkce v aplikaci Remote deaktivovány. 

 

Systém Secure Tracker Pro jde ještě dál a do klíče začlenil ověřovací technologii. Pokud bude vozidlo nastartováno jiným způsobem než pomocí autorizovaného klíče, obdržíte upozornění. Služby Secure Tracker a Secure Tracker Pro jsou schválené a certifikované na více trzích. Další podrobnosti vám sdělí autorizovaný prodejce.

 

Upozorňujeme, že tyto služby vyžadují aktivní účet InControl a předplatné Secure Tracker nebo Secure Tracker Pro.4

PŘED PŘEPRAVOU NEBO SERVISEM VOZIDLA

Transport mode

PŘEPRAVNÍ REŽIM*

Vozidlo lze táhnout nebo přepravovat bez aktivace upozornění na odcizení. Přepravní režim aktivujete z aplikace Remote nebo webu My Jaguar InControl, čímž vypnete automatická oznámení na dobu 10 hodin, když je motor vypnutý.

 

Přepravní režim je možné nastavit až 72 hodin předem.

service mode

SERVISNÍ REŽIM*

Servisní režim je třeba zapnout, pokud je na vozidle nutné provést servis, aby nedošlo k aktivaci upozornění na odcizení vozidla. Servisní režim lze aktivovat pomocí aplikace Remote pro chytré telefony nebo na webové stránce systému My Jaguar InControl. Po zapnutí nebude vozidlo automaticky odesílat upozornění na pokusy o odcizení vozidla po dobu 10 hodin.

 

Servisní režim je možné nastavit až 72 hodin předem.

AKTIVUJTE SI ÚČET INCONTROL

Abyste mohli využívat online služby a předplatná Jaguar, budete muset nejprve nastavit informační a zábavní systém a vytvořit si účet InControl.

AKTIVUJTE SI ÚČET INCONTROL

Abyste mohli využívat online služby a předplatná Jaguar, budete muset nejprve nastavit informační a zábavní systém a vytvořit si účet InControl.

*Pokud budete potřebovat zapnout přepravní či servisní režim na více než 10 hodin, kontaktujte bezpečnostní monitorovací středisko a vyžádejte si další pokyny.

 

1Funkce systému InControl, prvky výbavy na přání a jejich dostupnost nadále závisí na konkrétním trhu. Další informace o dostupnosti a kompletních podmínkách vám poskytne autorizovaný prodejce. Některé funkce vyžadují vhodnou SIM kartu s odpovídajícím datovým tarifem, který bude nutné po počátečním období prodloužit u autorizovaného prodejce vozů Jaguar. Dostupnost připojení nelze zaručit ve všech lokalitách. Informace a zobrazené snímky vztahující se k technologii InControl, včetně obrazovek nebo sekvencí, podléhají aktualizacím softwaru, novým verzím a dalším systémovým a vzhledovým změnám, v závislosti na vybrané výbavě na přání. Kompletní všeobecné podmínky naleznete na odkazu zde.

2Je nutný účet InControl. Chcete-li po počátečním předplaceném období nadále využívat dostupné funkce, bude třeba uhradit obnovení předplatného.  

3Závisí na připojení k síti.

4Je nutné předplatné InControl Remote, Secure Tracker nebo Secure Tracker Pro a účet InControl. Služby Secure Tracker a Secure Tracker Pro vyžadují aktivaci a vozidlo musí být v oblasti se síťovým pokrytím. Chcete-li po počátečním předplaceném období nadále využívat dostupné funkce, bude třeba uhradit obnovení předplatného.

 

Výbava na přání a její dostupnost může záviset na konkrétní specifikaci vozidla (modelu a pohonné jednotce) nebo vyžadovat instalaci dalších prvků. Kontaktujte autorizovaného prodejce s žádostí o podrobnosti nebo si nakonfigurujte vozidlo online.

  

Funkce ve vozidle může řidič používat, pouze pokud je to bezpečné. Řidič musí mít vozidlo vždy plně pod kontrolou.

  

Pouze kompatibilní chytré telefony.