NABÍDKA MOTORŮ

Nabízíme řadu zážehových a vznětových motorů, ale možná si nejste jisti tím, který je pro vhodný. Z naší nabídky motorů si můžete vybrat takový, který bude vyhovovat vašemu životnímu stylu a typu jízd, které nejčastěji podnikáte.

KDE NEJČASTĚJI JEZDÍTE?

VE MĚSTĚ

Pokud vůz používáte ke krátkým cestám po městě, například do školy nebo na nákupy, vhodnou volbou je zážehový motor. Po dálnici jezdíte zřídka a najezdíte málo kilometrů především v zastavěných oblastech.

MEZI MĚSTY

Vznětový motor je vhodný zejména pro řidiče cestující na dlouhé vzdálenosti, kteří jezdí po dálnici a málokdy po městě.

VE MĚSTĚ A MIMO MĚSTO

Vznětový motor je vhodnou volbou pro ty, kdo žijí mimo město, ale často dojíždějí po dálnici. Vznětové motory Jaguar splňující normu EU6 jsou zproštěny navrhovaných poplatků v zónách s nízkými emisemi.

JÍZDA PRO ZÁBAVU

Pokud milujete adrenalin, jezdíte převážně pro zábavu po silnicích mimo město a v městském prostředí pouze výjimečně, je pro vás vhodný jak vznětový, tak zážehový motor.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Parked Jaguar car on asphalt road with hill background

MOTORY EURO 6

Naše vznětové motory EU6 patří mezi nejekologičtější na světě. Úrovně jejich emisí jsou srovnatelné se zážehovými motory, ale emise CO2 jsou nižší o 20–25 procent.

OXIDY DUSÍKU

Všechny naše vozy vyrobené od září 2015 používají vyspělou technologii následné úpravy výfukových plynů selektivní katalytickou redukcí (SCR) (tj. AdBlue), která pomáhá snížit emise NOx.

GLOSÁŘ

NOx

 •   

  Oxid dusíku je plyn ovlivňující kvalitu vzduchu.

CO₂

 •   

  Oxid uhličitý je plyn ovlivňující globální oteplování.

 •   

  Pevné částice: pevné a kapalné částice rozptýlené ve výfukových plynech, které ovlivňují kvalitu vzduchu.

EU5

 •   

  Standard Euro 5 zavedený v září 2009 – představení filtru pevných částic.

EU6

 •   

  Standard Euro 6 zavedený v září 2014 – představení selektivní katalytické redukce (SCR).

DEF

 •   

  Kapalné aditivum pro úpravu výfukových plynů u vznětových motorů (známé pod názvem AdBlueTM) – roztok vstřikovaný do výfuku za účelem snížení emisí NOx.

DPF

 •   

  Filtr pevných částic odstraní 99,9 % všech částic dříve, než opustí výfuk.

SCR

 •   

  Selektivní katalytická redukce je aktivní systém pro následnou úpravu výfukových plynů, který snižuje množství emisí NOx.

NEDC

 •   

  New European Driving Cycle – laboratorní zkušební metoda používaná pro měření emisí vozidel a určování daňové politiky.

RDE

 •   

  Real World Driving Emissions (emise v reálném provozu) – inovovaná emisní legislativa EU6 navržená pro simulaci řízení v reálném provozu.

WLTP

 •   

  Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – nový systém zavedený počátkem roku 2017. Měří spotřebu paliva a energie, dojezd a emise a nahrazuje dřívější systém NEDC pro měření emisí a spotřeby paliva osobních automobilů v Evropě. Měl by poskytnout údaje bližší skutečným jízdním podmínkám. Testuje vozidla s výbavou na přání daleko náročnějším zkušebním postupem a jízdním profilem. Rozdíly ve výsledcích mezi těmito dvěma režimy testování jsou zapříčiněny změnou postupu testování, nikoliv snížením výkonu.

ULEZ

 •   

  Ultra Low Emissions Zone (zóna s velmi nízkými emisemi) – oblast v Londýně, kde musí vozidla, která nesplňují normu EU6, platit poplatky.

ZJISTĚTE VÍCE

PRODUKTOVÁ ŘADA ZNAČKY JAGUAR

Všechny naše modely nabízejí špičková inovativní technická řešení, prvotřídní design a sportovní schopnosti.

Jaguar F-Pace car wash

SPOLEHLIVOST

Značka Jaguar vynakládá velké úsilí na to, aby vyráběla nejbezpečnější, nejspolehlivější a nejdůvěryhodnější luxusní výkonné vozy.