AKTUALIZUJTE SI PROHLÍŽEČ

Tento prohlížeč je bohužel zastaralý a není podporován. Proveďte upgrade prohlížeče a užívejte si pokročilé funkce na této stránce.

CLOSE LABEL
Jaguar Leaper logo close-up.

ZODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zodpovědnost za životní prostředí tvoří významnou součást filozofie značky Jaguar a představuje jednu z klíčových hodnot naší značky. V uplynulých letech jsme se pravidelně snažili začlenit ochranu životního prostředí do našich obchodních aktivit. V rámci nejvýznamnějších obchodních procesů si stanovujeme cíle optimalizace a pravidelně kontrolujeme, jakého jsme dosáhli pokroku. Chceme naše vozy vyrábět co možná nejhospodárněji a nejekologičtěji. Přihlížíme přitom i k ochraně životního prostředí v širším kontextu a podporujeme výrobu recyklovatelných vozů v ekologických výrobních závodech.

Pokud je to ekonomicky možné, je nutné dát před likvidací vozu přednost recyklaci a zhodnocení materiálů, stejně jako jejich opětovnému využití při výrobě. Proto je každý Jaguar z minimálně 85 % recyklovatelný.

PROCES LIKVIDACE

Pokud je vůz odevzdán některému z autorizovaných center pro likvidaci firmy Jaguar, proběhne u něj kompletní a profesionální proces likvidace. Včetně:

  • vypuštění všech kapalin
  • demontáže baterie a pneumatik
  • deaktivace airbagových systémů

Tento proces pokračuje v drtiči, kde se vozidlo rozdrtí. Pomocí speciálních separačních postupů se oddělí kovy, které jsou poté zpracovány na novou ocel a neželezné slitiny. Nekovové materiály jsou dále tříděny a poté naleznou nejrůznější využití. Například takto získané sklo najde uplatnění jako přísada v silničním stavitelství. Materiály, které nelze opětovně využít jsou uskladněny na skládce – obvykle se nejedná o více než 20 % původní hmotnosti vozidla.

VÝZKUM

Pracovníci značky Jaguar provádí demontáž vozů v experimentálním zařízení a analyují s tím spojené procesy tak, aby nalezli snadnější způsoby demontáže použitých vozidel. Poznatky získané při demontáži současných a starších modelů se zadávají do systému IDIS (International Disassembly Information System), což je společně s dalšími výrobci automobilů vyvinutá databáze sloužící jako zdroj informací pro efektivní demontáž vozidel. IDIS obsahuje dnes informace týkající se demontáže více než 300 modelů 24 různých výrobců. Přes následující odkaz se dostanete na webové stránky IDIS: www.idis2.com.

PŘEDPISY PRO VOZIDLA NA KONCI JEJICH ŽIVOTNOSTI

  • Odevzdání vozidla k jeho ekologické likvidaci je zdarma pro jeho posledního registrovaného vlastníka, toto platí pro všechna vozidla s maximálně devíti sedadly pro cestující o celkové hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny
  • Vozidlo musí být dopraveno do výrobcem autorizované dílny
  • Vozidlo musí obsahovat všechny díly – včetně motoru, převodovky, karoserie, kol a katalyzátoru (pokud jím bylo vozidlo vybaveno)
  • Vozidlo nesmí obsahovat žádný další odpad (například ze zahrady nebo staré pneumatiky)
  • Pro vystavení certifikátu o ekologické likvidaci vozidla musí jeho majitel prokázat, že je k tomu oprávněn

SBĚRNÁ MÍSTA VOZIDEL ZNAČKY JAGUAR

Pro majitele vozů značky Jaguar je v České republice k dispozici síť sběrných a demontážních míst, všechna z nich byla autorizována Ministerstvem životního prostředí a všechna z nich splňují standardy kvality pro přijetí, zpracování a recyklaci. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete níže.

Na našich webových stránkách používáme videa z YouTube. Abyste mohli tato videa přehrávat, musíte souhlasit s tím, že YouTube na Vašem zařízení nastaví soubory cookies. Tyto soubory cookies nejsou společností Jaguar považovány za nezbytné a funkční.
  • Funkční