ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Společnost Jaguar Land Rover Limited ukládá v souborech cookies ve vašem počítači informace sloužící ke zvyšování kvality našich webových stránek. Jeden z cookies má pro funkčnost našich stránek zásadní význam a byl právě ve vašem počítači instalován. Je na vašem rozhodnutí, zda cookies přijmete, nebo odmítnete. Pokud se rozhodnete všechny soubory cookies zablokovat, část stránek pravděpodobně ztratí ve vašem prohlížeči funkčnost. Více o souborech cookies, jejich využívání a možnostech mazání ve vašem počítači naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jaguar Leaper logo close-up.

ZODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zodpovědnost za životní prostředí tvoří významnou součást filozofie značky Jaguar a představuje jednu z klíčových hodnot naší značky. V uplynulých letech jsme se pravidelně snažili začlenit ochranu životního prostředí do našich obchodních aktivit. V rámci nejvýznamnějších obchodních procesů si stanovujeme cíle optimalizace a pravidelně kontrolujeme, jakého jsme dosáhli pokroku. Chceme naše vozy vyrábět co možná nejhospodárněji a nejekologičtěji. Přihlížíme přitom i k ochraně životního prostředí v širším kontextu a podporujeme výrobu recyklovatelných vozů v ekologických výrobních závodech.

Pokud je to ekonomicky možné, je nutné dát před likvidací vozu přednost recyklaci a zhodnocení materiálů, stejně jako jejich opětovnému využití při výrobě. Proto je každý Jaguar z minimálně 85 % recyklovatelný.

PROCES LIKVIDACE

Pokud je vůz odevzdán některému z autorizovaných center pro likvidaci firmy Jaguar, proběhne u něj kompletní a profesionální proces likvidace. Včetně:

  • vypuštění všech kapalin
  • demontáže baterie a pneumatik
  • deaktivace airbagových systémů

Tento proces pokračuje v drtiči, kde se vozidlo rozdrtí. Pomocí speciálních separačních postupů se oddělí kovy, které jsou poté zpracovány na novou ocel a neželezné slitiny. Nekovové materiály jsou dále tříděny a poté naleznou nejrůznější využití. Například takto získané sklo najde uplatnění jako přísada v silničním stavitelství. Materiály, které nelze opětovně využít jsou uskladněny na skládce – obvykle se nejedná o více než 20 % původní hmotnosti vozidla.

VÝZKUM

Pracovníci značky Jaguar provádí demontáž vozů v experimentálním zařízení a analyují s tím spojené procesy tak, aby nalezli snadnější způsoby demontáže použitých vozidel. Poznatky získané při demontáži současných a starších modelů se zadávají do systému IDIS (International Disassembly Information System), což je společně s dalšími výrobci automobilů vyvinutá databáze sloužící jako zdroj informací pro efektivní demontáž vozidel. IDIS obsahuje dnes informace týkající se demontáže více než 300 modelů 24 různých výrobců. Přes následující odkaz se dostanete na webové stránky IDIS: www.idis2.com.

PŘEDPISY PRO VOZIDLA NA KONCI JEJICH ŽIVOTNOSTI

  • Odevzdání vozidla k jeho ekologické likvidaci je zdarma pro jeho posledního registrovaného vlastníka, toto platí pro všechna vozidla s maximálně devíti sedadly pro cestující o celkové hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny
  • Vozidlo musí být dopraveno do výrobcem autorizované dílny
  • Vozidlo musí obsahovat všechny díly – včetně motoru, převodovky, karoserie, kol a katalyzátoru (pokud jím bylo vozidlo vybaveno)
  • Vozidlo nesmí obsahovat žádný další odpad (například ze zahrady nebo staré pneumatiky)
  • Pro vystavení certifikátu o ekologické likvidaci vozidla musí jeho majitel prokázat, že je k tomu oprávněn

SBĚRNÁ MÍSTA VOZIDEL ZNAČKY JAGUAR

Pro majitele vozů značky Jaguar je v České republice k dispozici síť sběrných a demontážních míst, všechna z nich byla autorizována Ministerstvem životního prostředí a všechna z nich splňují standardy kvality pro přijetí, zpracování a recyklaci. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete níže.

© JAGUAR LAND ROVER LIMITED 2019

Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF
Registered in England No: 1672070

Informace, technické údaje, motory a barvy na této webové stránce vycházejí z technických údajů pro Evropu. Na jednotlivých trzích se mohou lišit a mohou být bez upozornění změněny. Některá vyobrazená vozidla obsahují výbavu na přání a příslušenství montované prodejcem, které nemusí být dostupné na všech trzích. Další informace o dostupnosti a cenách získáte u autorizovaného prodejce.


Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 u modelů Jaguar:
Spotřeba paliva v kombinovaném zkušebním cyklu: 4,8 – 11,9 l/100 km, emise CO2 v kombinovaném zkušebním cyklu: 126 – 272 g/km.
Uvedené údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 v platném znění a pro účely porovnání jsou zpětně přepočítány na hodnoty cyklu měření NEDC. Další informace naleznete např. na http://wltpfacts.eu. Uváděné hodnoty se tedy nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a jeho užití v provozu a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje vždy jen srovnání spotřeby paliva a emisí v normovaném cyklu mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se však spotřeba paliva a emise u různých provedení vozů téže modelové řady mohou odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a emise u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva vozidlem, ale také jízdní styl, zatížení a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny nesoucí odpovědnost za globální oteplování. Další informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Jaguar. Kompletní údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 naleznete také v sekci „Specifikace“ vybraného modelu Jaguar.