AKTUALIZUJTE SI PROHLÍŽEČ

Tento prohlížeč je bohužel zastaralý a není podporován. Proveďte upgrade prohlížeče a užívejte si pokročilé funkce na této stránce.

CLOSE LABEL
Continuous line of a Jaguar vehicle in black and white.

O SPOLEČNOSTI JAGUAR LAND ROVER

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Společnost Jaguar Land Rover vždy usilovala o vytváření a zachovávání vynikajících vztahů s veřejností. Chceme navazovat partnerství s místními a regionálními komunitami všude tam, kde naše společnost pracuje na návrzích a výrobě.

Klíčovou součástí našich snah o sociální a ekonomickou podporu komunit je angažovanost našich zaměstnanců. Tuto zásadu mají na paměti všichni pracovníci ve společnosti Jaguar Land Rover, od členů představenstva po zaměstnance v dílnách.

Tím, že působíme jako dobrý firemní občan, dále zlepšujeme pověst firmy jakožto sociálně odpovědné organizace. K pozitivnímu vlivu na společnost je zapotřebí skutečné odhodlání. Proto investujeme významné prostředky, abychom se vypořádali s hlavními problémy, které ovlivňují firmu i širší komunitu.

Inspirujeme konstruktéry zítřka

Ambiciózní růstové plány společnosti Jaguar Land Rover lze naplnit pouze díky inovacím v oblasti nových produktů, motorů a ekologických technologií. Jsme největším investorem ve Velké Británii ve sféře automobilového výzkumu a vývoje a zdárně dosahujeme důležitých milníků v technologiích, výkonu a udržitelnosti. Ovšem z hlediska dlouhodobé udržitelnosti podnikání hraje významnou roli skutečnost, že podporujeme talentované mladé lidi v tom, aby se stali příští generací konstruktérů a technologů.

Náš program „Inspiring Tomorrow’s Engineers“ (Inspirujeme konstruktéry zítřka), který probíhá ve spolupráci se školami, slouží právě k tomuto účelu. Propagací výuky a podporou vědecko-technických předmětů (přírodní vědy, technologie, technika a matematika) pomáháme mladým lidem v tom, aby uvažovali nad kariérou v konstruktérství nebo výrobě.

Ve spolupráci s místními školskými úřady a organizacemi podporujícími vzdělávání rovněž provozujeme pět středisek Education Business Partnership Centre (EBPC – Centrum pro partnerství škol a firem). Střediska EBPC organizují návštěvy v závodech a aktivity ve třídách. V roce 2012 navštívilo naše továrny více než 22 000 mladých žáků a 2000 učitelů.

V rámci programu na podporu vládních plánů v oblasti vědecko-technických předmětů spolupracujeme s dalšími organizacemi, které působí na poli automobilového průmyslu, inženýrství a vzdělávání, a připravujeme národní projekty pro školy. Tyto vzdělávací projekty pomáhají poznat vědu a technologie ve skutečném životě – jedná se o realistické projekty, které žákům umožňují prozkoumat různé aspekty automobilového průmyslu stimulujícím a bezprostředním způsobem. Zároveň podporují u mladých lidí rozvoj dovedností v oblasti komunikace, týmové práce, řízení projektů a informačních a komunikačních technologií.

Projekt společnosti Jaguar pro základní školy byl představen v roce 2011. Je určen pro týmy školáků ve věku od 5 do 11 let. Projekt zahrnuje návrh a výrobu co nejrychlejšího vozu ve 2D nebo 3D. Týmy dětí od 5 do 7 let pracují na projektu ve 2D a navrhují závodní vůz, který bude vytvořen z kartónu, včetně kol a karoserie. Návrh je následně vytištěn a sestaven a vůz je připraven na závod. Starší žáci, od 8 do 11 let, navrhují a sestavují závodní vůz ve 3D. Používají přitom technologii CADCAM, díky níž vytvářejí model z balzového dřeva. Žáci z obou skupin následně provádějí testy a poté závodí v soutěžních duelech proti týmům z jiných škol. Prostřednictvím projektu se studenti dozvědí o mnoha vědeckých a technických předmětech, jako je design, výroba a aerodynamika.

V roce 2012 se soutěže zúčastnilo více než 1 700 žáků. 

Máte-li zájem o další informace, klikněte sem.

Projekt společnosti Jaguar „Matematika v pohybu“ je každoroční soutěží pro děti od 9 let. Žáci se zábavným a motivujícím způsobem zapojují do matematického projektu. Malé týmy pracují společně a využívají širokou škálu matematických dovedností. Jednotlivé týmy soupeří proti sobě – schéma soutěže se podobá závodům Formule 1 – o titul britského šampióna. V roce 2012 se do soutěže zapojilo více než 150 000 studentů a 40 týmů z celého Spojeného království si zajistilo místa ve finále, které se konalo ve středisku Heritage Motor Centre v Gaydonu.

Investice do komunity

Navzdory současné ekonomické situaci jsme zachovali naše investice do komunitních programů. A budeme v nich pokračovat i nadále. Budeme podporovat programy, které jsou zaměřeny na vztahy s místními komunitami a které přinášejí užitek všem zúčastněným stranám. Budeme rovněž podněcovat naše prodejce, dodavatele a další partnery k tomu, aby působili obdobným způsobem ve svých komunitách.

Spolupracujeme se zainteresovanými stranami na místní, regionální i celostátní úrovni. Cílem je ovlivňovat klíčové státní a regionální podniky, sdílet osvědčené postupy a mít přehled o současných i budoucích aktivitách, které by mohly ovlivnit naši firmu.

Řady těchto úkolů se ujímá představenstvo, generální ředitelé a hlavní manažeři. Mohou tak shromažďovat informace a dle potřeby v budoucnu uskutečňovat změny ve strategii korporace.

Angažovanost zaměstnanců

Srdcem našeho úspěchu jsou naši lidé. Jejich dovednosti, zaujetí a odhodlání jsou odedávna klíčem při výrobě úžasných vozů. A nyní uplatňují své dovednosti i k tomu, aby obohacovali prostředí, ve kterém pracujeme a žijeme.

Vedeme všechny zaměstnance k tomu, aby se zapojili – každý z nich může ročně 16 hodin pracovní doby věnovat komunitním programům. Může se jednat o cokoli, co je oslovuje: práce s handicapovanými studenty, péče o pradávnou zalesněnou krajinu, členství ve školské radě… nebo cokoli jiného. Naše společnost usiluje o to, aby se v roce 2013 zapojilo do individuálních a skupinových dobrovolnických aktivit aspoň 6 % zaměstnanců. Důraz je kladen na obnovu, vzdělávání, mládež, charitativní činnost a životní prostředí. Absolventi působící v naší firmě tráví v rámci osobnostního rozvoje dva dny ročně účastí na komunitních aktivitách. Zaměřují se na vzdělávání a propagaci vědecko-technických předmětů.

Uvažujeme lokálně

Neustále monitorujeme naše aktivity a to, jaký mají dopad na lidi žijící v okolí našich pracovišť. Abychom mohli činit správná, informovaná rozhodnutí, udržujeme dobré vztahy s místními komunitami.

Naše plány konzultujeme s představiteli místní samosprávy a se zástupci skupin obyvatel, kteří nám sdělují své nápady a obavy.

Nezávislé uznání

Společnost Jaguar je od roku 1987 členem hnutí Business in the Community (BITC). Naše strategie vztahů s veřejností vychází z rámce BITC. Společnost je zavázána dodržovat program investic do komunit a podněcuje prodejce, dodavatele a externí firmy ke stejnému jednání.

Na základě našeho dlouhodobého závazku v oblasti vzdělávání a místních komunit se společnost Jaguar Land Rover stala v roce 2010 prvním automobilovým výrobcem, který splnil kritéria ceněného standardu CommunityMark. Tento standard organizace BITC je široce uznáván jako celostátní ukazatel výjimečné činnosti v oblasti investic do místních komunit. Tento úspěch je výsledkem významných investic společnosti Jaguar Land Rover do komunitních programů, včetně pěti center EBPC, programů zaměřených na dobrovolnické aktivity zaměstnanců, celostátních vzdělávacích iniciativ a široké škály partnerských programů na komunitní úrovni.

Na počátku roku 2013 získala společnost Jaguar Land Rover nejvyšší ohodnocení (Platinum Big Tick) v indexu firemní odpovědnosti hnutí BITC. Toto prestižní ohodnocení vypovídá o průběžném úsilí naší společnosti o firemní odpovědnost při našich podnikatelských aktivitách. Oproti roku 2012 se naše hodnocení zvýšilo o 10 %. Jedná se (od okamžiku první účasti společnosti Jaguar Land Rover v indexu firemní odpovědnosti v roce 2009) o pátý rok v řadě, kdy jsme dosáhli lepšího hodnocení než v předchozím roce.

Na našich webových stránkách používáme videa z YouTube. Abyste mohli tato videa přehrávat, musíte souhlasit s tím, že YouTube na Vašem zařízení nastaví soubory cookies. Tyto soubory cookies nejsou společností Jaguar považovány za nezbytné a funkční.
  • Funkční