AKTUALIZUJTE SI PROHLÍŽEČ

Tento prohlížeč je bohužel zastaralý a není podporován. Proveďte upgrade prohlížeče a užívejte si pokročilé funkce na této stránce.

CLOSE LABEL

NOVOROČNÍ SOUTĚŽ 2022

Pravidla novoroční soutěže

1. Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je společnost Jaguar Land Rover Czech Republic, Division of Jaguar Land Rover Austria GmbH, Fasaneriestrasse 35, A-5020, Salzburg (dále jen „pořadatel“).

2. Název soutěže: Novoroční soutěž

3. Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá společně na území České republiky prostřednictvím sociálních sítí FACEBOOK a INSTAGRAM (dále jen „místo konání soutěže“).

4. Organizátor soutěže: Spark 44/Accenture Interactive Edifício Torre Burgo, Av. Da Boavista N. 1837, 13e Andar Sala 3, 4100-133, Porto, Portugalsko

5. Trvání soutěže: 1. - 9.1. 2022, 23:59

6. Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě FACEBOOK a/nebo INSTAGRAM, má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK nebo INSTAGRAM účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php nebo INSTAGRAM uvedená na https://help.instagram.com/478745558852511

7. Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: Organizátor zveřejní na FACEBOOK stránce Jaguar Česká republika (https://www.facebook.com/JaguarCeskaRepublika) a INSTAGRAM profilu Jaguar Česká republika https://www.instagram.com/jaguar.cz/?hl=cs dne 1.1. 2022 soutěžní příspěvek.

Uživatelé mají možnost napsat do komentáře soutěžního příspěvku svou odpověď Do soutěže je zařazena pouze první vložená odpověď na otázku každého soutěžícího. Na pozdější nebo pozměněné soutěžní odpovědi nebude brán zřetel a nebudou zařazeny mezi platné odpovědi. Odměněno bude devět soutěžících, které 10.1. 2022 náhodně vybere porota na základě odpovědí. Porota bude složená z členů společnosti Jaguar Land Rover a Spark44.

Vítěz bude kontaktován odpovědí na soutěžní odpověď do 72 hodin od ukončení soutěže. Vítěz je povinen reagovat (potvrdit nebo odmítnout výhru) do 24h. Pokud se tak nestane, organizátor si vyhrazuje právo vybrat jiného výherce.

Organizátor shromažďuje jména výherců a poskytnuté e-mailové adresy výherců výhradně za účelem odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro odeslání a doručení výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť organizátora.

8. Výhra: Výhrou se rozumí jeden z následujících předmětů:
- Notes
- Klíčenka Jaguar
- Kšiltovka Jaguar
- Pánské tričko Jaguar
- Ponožky Jaguar
- Plnící pero
- Otvírák
- Šála
- Peněženka

9. Další důležité podmínky Soutěže: Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webových stránkách Jaguar.cz. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá na výhru nárok. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK či INSTAGRAM profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), kterým bude zasílána informace o výhře. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

V Praze dne 4. 1. 2022

Na našich webových stránkách používáme videa z YouTube. Abyste mohli tato videa přehrávat, musíte souhlasit s tím, že YouTube na Vašem zařízení nastaví soubory cookies. Tyto soubory cookies nejsou společností Jaguar považovány za nezbytné a funkční.
  • Funkční