Skip primary navigation

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH. Sídlo: Siezenheimer Straße 39a, 5020 Salzburg, Rakousko (dále jen „Jaguar“) respektuje soukromí každého jedince, který navštíví její webové stránky, a veškeré získané informace týkající se vaší osoby budou využity primárně k zajištění jakýchkoli služeb, které byste mohl/a požadovat, a sekundárně ke zlepšení služeb, které vám jako společnost poskytujeme. Tuto zásadu realizujeme vhodným využitím zmíněných informací.

Tyto informace nebudou sděleny nikomu mimo společnost Jaguar, její sesterské či přidružené společnosti a prodejce, agentury a držitele licence kterékoli z těchto společností a jakékoli další společnosti, s nimiž se společnost Jaguar přímo či nepřímo dohodla na poskytování služeb ve váš prospěch.

S informacemi bude nakládáno v souladu s příslušnými právními opatřeními týkajícími se ochrany údajů a mohou být nejprve uloženy a zpracovány v Evropské unii nebo mimo ni kdekoli na světě. Budou využívány pouze v souvislosti s prodejem produktů a služeb společnosti Jaguar a souvisejících produktů a služeb.

Jako jednotlivec máte právo zjistit, jaké informace týkající se vaší osoby máme k dispozici a v případě nutnosti provést jejich úpravu; máte rovněž právo nás požádat, abychom informace nevyužívali.

Vynaložíme veškerou možnou snahu, abychom vašim přáním vyhověli. Určitá legislativa, zejména vztahující se k bezpečnostním problémům či finančním opatřením (např. při jednání s oddělením finančních služeb společnosti Jaguar), to však může znemožnit.

Společnost Jaguar nebude shromažďovat údaje týkající se vaší osoby prostřednictvím souborů cookie. Nicméně, povolením souborů cookie nebo udržováním tohoto povolení dáváte souhlas k tomu, aby společnost Jaguar soubory cookie ve vašem prohlížeči ukládala. Upozorňujeme, že zákaz souborů cookie bude mít pravděpodobně dopad na funkčnost webových stránek a na váš dojem z webových stránek společnosti Jaguar.

WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI JAGUAR – DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vzhledem k mezinárodní povaze podnikání společnosti Jaguar zpracovává a ukládá společnost Jaguar osobní údaje mimo EU. Máme povinnost vás požádat, abyste s touto skutečností souhlasili. Pokud si tak nepřejete učinit, nebudeme bohužel schopni zpracovat žádný požadavek, který prostřednictvím těchto webových stránek vznesete.

Pokud souhlasíte, můžete tak učinit buď v omezeném rozsahu, kdy budeme vaše údaje využívat POUZE ke zpracování vašeho konkrétního požadavku, nebo ve větším rozsahu, kdy může společnost Jaguar údaje využívat k dalšímu kontaktu (vždy v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými níže).

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

1. Jaké výhody budu mít z toho, že bude společnost Jaguar shromažďovat mé údaje?
2. Jaké informace mohou webové stránky společnosti Jaguar shromažďovat?
3. Jak bude společnost Jaguar tyto informace shromažďovat a ukládat?
4. Jak dlouho bude společnost Jaguar tyto informace uchovávat?
5. Kde budou mé osobní údaje uloženy?
6. Proč společnost Jaguar tyto informace shromažďuje?
7. Na koho se tyto zásady vztahují?
8. Závazek společnosti Jaguar chránit soukromí dětí.
9. Co jsou to soubory cookie?
10. Co jsou to profily zákazníků?
11. Jak mohu opravit údaje o mé osobě?
12. Jaké mám možnosti, když se rozhodnu pro registraci?
13.Co se stane, když se rozhodnu registraci neprovádět?

JAKÉ VÝHODY BUDU MÍT Z TOHO, ŽE BUDE SPOLEČNOST JAGUAR SHROMAŽĎOVAT MÉ ÚDAJE?

Shromažďování těchto informací pomůže společnosti Jaguar dosáhnout následujícího:
1. Usnadnit vám použití stránky tím, že nebudete nuceni zadávat informace více než jednou.
2. Pomoci nám poskytovat informace rychleji.
3. Pomoci nám vytvořit obsah, který je pro vás vhodnější.
4. Pomoci vám rychle vyhledat služby nebo informace nabízené společností Jaguar.
5. Používat informace za účelem zlepšení těchto stránek.
6. Hodnotit celkové trendy týkající se těchto webovéých stránek a jejich použití.
7. Upozornit vás na nové produkty, speciální nabídky, aktualizované informace a další nové služby, o nichž se společnost Jaguar domnívá, že by vás mohly zajímat. Pokud jste nám k tomu dal/a svolení, mohli bychom povolit jiným společnostem, aby vás přímo kontaktovaly.
8. Zobrazovat relevantní informace týkající se produktů, propagačních nabídek a služeb na základě vašich předchozích aktivit při procházení těchto webových stránek.
9. Pomoci vám při ukládání oblíbených médií (tapet, videa, audia), nakonfigurovaných vozů a informací o upřednostňovaných prodejcích na stránce Jaguar.com pro budoucí použití.

JAKÉ INFORMACE MOHOU WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI JAGUAR SHROMAŽĎOVAT?

Ve společnosti Jaguar máme v úmyslu přenechat vám maximální kontrolu nad vašimi osobními údaji. Obecně lze říci, že společnost Jaguar můžete na webu navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo nám sdělili jakékoli údaje o vaší osobě. Existují však situace, kdy od vás můžeme vyžadovat určité informace, například vaše jméno a adresu. Naším záměrem je informovat vás, než od vás informace prostřednictvím internetu shromáždíme.

I před registrací budeme shromažďovat anonymní informace o tom, jak jste využili webovou stránku. Jedná se o obvyklý standardní postup u jakékoli stránky na internetu. Shromážděné informace nebudou obsahovat informace o vaší osobě, mohou nám však pomoci pro marketingové účely či zlepšení poskytovaných služeb.

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb budeme rovněž shromažďovat anonymní informace týkající se odkazující webové stránky (např. vyhledávání Google) nebo odkazujícího banneru, který vás zavedl na tyto webové stránky.

Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti Jaguar prostřednictvím internetu osobní údaje, které můžeme potřebovat pro korespondenční účely nebo například pro poskytnutí odběru informací, je naším záměrem oznámit vám, jak budeme tyto informace používat. Pokud nám sdělíte, že si nepřejete využití těchto informací za účelem budoucího kontaktu, budeme respektovat vaše přání.

JAK BUDE SPOLEČNOST JAGUAR TYTO INFORMACE SHROMAŽĎOVAT A UKLÁDAT?

Tyto webové stránky mohou shromažďovat informace o vaší osobě celou řadou způsobů. Buď si je vyžádájí přímo od vás (jako v registračním formuláři) nebo automatickým zaznamenáním informací o

Vaší návštěvě na těchto stránkách. Mohli bychom například zaznamenat údaje týkající se vašeho procházení webových stránek nebo zaznamenat možnosti, které jste se rozhodl/a vybrat.

Informace se ukládají v bezpečném prostředí, kde jsou chráněny kombinací fyzických a technických opatření. K těmto informacím nemá přístup široká veřejnost. Společnost Jaguar bude tyto informace ukládat v bezpečném a chráněném prostředí po tak dlouhou dobu, která je podle našeho přesvědčení nezbytná pro porozumění tomu, jak vám posloužit a brát ohled na Vaše přání.

Kromě toho nás mohou k ukládání informací po určitou dobu zavazovat legislativní opatření. Pokud se chcete seznámit s postupy, jak můžete upravit či aktualizovat uložené informace o vaší osobě, vyhledejte si příslušnou otázku v této části.

KDE BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Společnost Jaguar a její přidružené společnosti působí v mnoha zemích celého světa. Abychom byli schopni vám, našim zákazníkům, nabídnout konzistentní služby, ať se nacházíte kdekoli, spravujeme své internetové stránky z jediné centrální stránky. V současné době se jedná o Spojené státy americké.

Neexistuje žádný platný zákon o ochraně údajů, který by pokrýval Evropu a Spojené státy americké, přičemž evropské zákony vyžadují, abyste nám dal/a svůj jednoznačný souhlas, než budeme moci přenést a uložit vaše osobní údaje ve Spojených státech.

Tyto informace potřebujeme pro zlepšení služeb, které vám poskytujeme; chceme usnadnit tvorbu svých produktů a služeb na míru vašim specifickým potřebám.

NA KOHO SE TYTO ZÁSADY VZTAHUJÍ?

Tyto zásady se vztahují na webové stránky vytvořené pro použití ze strany jednotlivých spotřebitelů a návštěvníků z řad obchodních korporací.

ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI JAGUAR CHRÁNIT SOUKROMÍ DĚTÍ

Ochrana soukromí dětí má velký význam. Z toho důvodu na našich webových stránkách nikdy neshromažďujeme ani si neponecháváme informace od osob, o nichž víme, že jsou mladší 15 let.

JAK MOHU OPRAVIT ÚDAJE O MÉ OSOBĚ?

Součástí některých webových stránek společnosti Jaguar jsou registrační stránky, které vám umožní kontrolovat a aktualizovat odeslané osobní údaje. Jinde je vám jednoduše nabídnuta možnost zrušit členství týkající se dané služby. V jiných případech, kdy potřebujete opravit osobní údaje odeslané v minulosti na stránce společnosti Jaguar, postupujte podle pokynů uvedených na příslušné webové stránce.

JAK JE TO SE ZABEZPEČENÍM INTERNETU A STRÁNEK?

Internet jako systém není bezpečný a v souvislosti s informacemi, které poskytujete online, byste měli být vždy opatrní. Osobní údaje, které stránky společnost Jaguar shromáždí prostřednictvím svých webových stránek, se uloží v bezpečných provozních prostředích, která nejsou dostupná veřejnosti. V některých případech jsou tyto osobní údaje před provedením transakce šifrovány za použití vhodné bezpečnostní technologie.

CO SE STANE, KDYŽ SE ROZHODNU REGISTRACI NEPROVÁDĚT?

Pokud si zvolíte možnost neregistrovat se nebo neposkytovat osobní údaje, budete ve většině případů přesto moci využívat většinou webových stránek společnosti Jaguar. Nebudete však mít přístup do oblastí, které vyžadují registraci. I když se nezaregistrujete, budeme někdy shromažďovat anonymní informace o tom, jak jste využili webovou stránku. Jedná se o informace, které neobsahují údaje o vaší osobě, mohou nám však pomoci pro marketingové účely či zlepšení poskytovaných služeb.