Skip primary navigation
XJ_16MY_010_UK_FLIP_HERO3-desktop-1366x200.jpg

KAPALINA DEF

skip.tertiary.navigation

EURO 6, VZNĚTOVÉ MOTORY A SELEKTIVNÍ KATALYTICKÁ REDUKCE:
CO JE KAPALNÉ ADITIVUM DEF, JAK HO DOPLŇOVAT A ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Vysvětlíme vám, co emisní legislativa Euro 6 znamená pro naše automobily, naše řidiče a životní prostředí.

CO JE KAPALINA PRO ÚPRAVU VÝFUKOVÝCH PLYNŮ VZNĚTOVÝCH MOTORŮ (DEF)?

Kapalina DEF, známá také jako AdBlue®, AUS 32 a ARLA 32, je kapalina, která je netoxická, bezbarvá, bez zápachu a nehořlavá. Kapalina DEF je ve voze uložená ve vyhrazené nádrži a je vstřikována do výfukového systému za účelem čištění výfukových plynů. Oxidy dusíku (NOx) se rozloží na neškodné vodní páry a plynný dusík.

JAK SE DOZVÍM, ŽE JE ÚROVEŇ HLADINY KAPALINY DEF NÍZKÁ?

Jakmile klesne hladina kapaliny DEF na nízkou úroveň, zobrazí se v informačním systému řada zpráv.

1. První zpráva vás upozorní, že hladina kapaliny DEF je na úrovni, při které se doporučuje její doplnění.
2. Druhá zpráva doprovázená ŽLUTÝM výstražným symbolem vás upozorní, že je třeba doplnit nádrž kapaliny DEF.
3. Třetí zpráva zahájí odpočítávání dojezdové vzdálenosti na zbývající kapalinu DEF v nádrži. Poté již nebude možné vozidlo nastartovat.
4. Závěrečná zpráva je doprovázena ČERVENÝM výstražným symbolem a zobrazí se, když je dojezdová vzdálenost rovna nule. Tato zpráva vás upozorní, že žádné další startování nebude možné, dokud nebude do nádrže přidána kapalina DEF.

ZOBRAZIT DIGITÁLNÍ PŘÍRUČKU

POZNÁMKA: Jakmile klesne hladina kapaliny DEF na nízkou úroveň, zobrazí se v informačním systému zpráva: Při nejbližší příležitosti naplňte nádrž kapaliny DEF. Provedení kompletního naplnění kapalinou DEF lze sjednat s prodejcem/autorizovaným servisem vozů Jaguar. V případě potřeby lze kapalinu DEF doplnit pomocí neodkapávacích doplňovacích lahví, které jsou k dispozici u prodejce/autorizovaného servisu vozů Jaguar. Průměrná spotřeba kapaliny DEF je 1 litr na 800 km. Spotřeba se však může výrazně lišit v závislosti na stylu jízdy, počasí a stavu vozovky.

PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY KAPALINY DEF

Je důležité, aby byla ve vašem voze Jaguar udržována zásoba kapaliny DEF, protože dle legislativy EU bez ní nelze nastartovat motor. Informační systém vašeho vozu vás bude předem varovat, pokud hladina kapaliny DEF klesne na nízkou úroveň, a upozorní vás v dostatečném předstihu na její doplnění. Místní prodejce/autorizovaný servis vozů Jaguar rovněž nádrž doplní v rámci plánované údržby vašeho vozu. Další informace naleznete v Uživatelské příručce.

ZOBRAZIT DIGITÁLNÍ PŘÍRUČKU

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

CO JE EURO 6?

Euro 6 je část evropské legislativy, jejímž cílem je vyrábět automobily šetrnější k životnímu prostředí tím, že omezuje jejich výfukové emise. Legislativa stanovuje, jaké množství oxidů dusíku (NOx) a uhlovodíkových plynů může být silničním vozidlem vypouštěno na jeden kilometr.

Automobily se zážehovým a vznětovým motorem podléhají podle nové legislativy Euro 6 rozdílným omezením. Pro automobily se vznětovým motorem byla povolená úroveň emisí NOx snížena na 80 mg/km (ze 180 mg/km) a úroveň emisí uhlovodíků na 170 mg/km (z 230 mg/km). Povolená úroveň emisí NOx pro automobily se zážehovým motorem zůstává na 60 mg/km a úroveň emisí uhlovodíků na 100 mg/km.

Spolu s dalšími výrobci automobilů je značka Jaguar ze zákona povinna dosáhnout souladu s těmito novými předpisy v následujících termínech:


  • Od 1. ledna 2015 musí všechna nově uvedená vozidla splňovat normy Euro 6. To zahrnuje všechny nové modely na trhu, například model Jaguar XE.
  • Vozidla, která jsou již v prodeji, musí být v souladu s normou Euro 6 od
    1. září 2015. Platí však, že jednotlivá vozidla již v prodeji, která byla vyrobena a vyexpedována od výrobce před 1. červnem 2015, mohou být nadále prodávána až do 1. září 2016. Výrobce ovšem musí v těchto případech požádat o výjimku.

CO JE TECHNOLOGIE SELEKTIVNÍ KATALYTICKÉ REDUKCE (SCR)?

Technologie selektivní katalytické redukce (SCR) je použita u všech vozidel Jaguar se vznětovým motorem od modelového roku 2016. Technologie umožňuje vozům Jaguar splnit požadavky emisní legislativy EU6 snížením úrovní oxidů dusíku (NOx) vypouštěných z výfukového systému až o 90 %. Kromě nové generace katalyzátoru vyžaduje technologie SCR používání kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů (DEF).

ZOBRAZIT DIGITÁLNÍ PŘÍRUČKU

Další informace o kapalině DEF získáte u nejbližšího prodejce vozů Jaguar nebo nahlédněte do Uživatelské příručky. AdBlue® je registrovaná ochranná známka společnosti Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

Máte další dotazy?