Skip primary navigation

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST NAŠEHO PODNIKU

skip.tertiary.navigation

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST NAŠEHO PODNIKU

Společnost Jaguar Land Rover získala v roce 2015 od královny cenu za podporu trvale udržitelného rozvoje a organizací Business in the Community (BiTC) byla vyhlášena „Zodpovědnou společností roku 2013/14“. Jedná se o ocenění za naše pokračující investice do zlepšení dopadu na životní prostředí.

UDRŽITELNOST

Nemít klapky na očích

Udržitelnost je jedna z hlavních zásad, které nás ženou vpřed. Pokaždé znovu definujeme hranice inovací, abychom v celé délce životního cyklu našich vozidel dosáhli ještě vyšší udržitelnosti – od designu a výroby přes prodej až po likvidaci vozů.

Udržitelná výroba

Ve výrobních procesech v našich závodech jsme o 70 procent snížili spotřebu vody; množství odpadu likvidovaného na skládkách jsme zredukovali o 54 procent. V naší továrně na motory v britském Wolverhamptonu jsme instalovali světově největší střešní systém solárních panelů: energie z více než 21 000 fotovoltaických modulů pokrývá přes 30 % celkové energetické potřeby závodu.

Usilujeme o to, aby se v naší výrobě využívalo více recyklovaného hliníku. Za tím účelem pořádáme pravidelná setkání se dvěma sty našich nejdůležitějších dodavatelů. Je důležité, aby i oni uplatňovali naše osvědčené postupy v oblasti udržitelnosti.

Výsledky v oblasti udržitelnosti

Od roku 2007 jsme pracovali na postupném snižování emisí CO2 u našich vozidel v EU. Do roku 2015 to mělo být 25 procent. Díky celé řadě inovací zaměřených na zvyšování účinnosti našich automobilů, jako jsou např. nové motory Ingenium, se nám náš cíl v oblasti CO2 podařilo splnit dokonce dříve. Tak např. v modelech E‑Performance konstrukčních řad XE a XF našel uplatnění vznětový motor 2,0 l i4 s turbodmychadlem (120 kW/163 k). Tento mimořádně hospodárný motor Ingenium s inteligentním systémem Stop/Start ohromuje nízkou spotřebou paliva na úrovni pouhých 3,8 l/100 km a emisemi CO2 v hodnotě pouhých 104 g/km u modelu XE a jen 4,0 l/100 km a 104 g/km CO2 u modelu XF. Právě naše udržitelné technologie mají zásluhu na vzbuzení zájmu médií a získání ocenění „Queen’s Award for Enterprise“ v oblasti udržitelného rozvoje v roce 2015.

Reinvestice do společnosti

Závazek společnosti Jaguar Land Rover jednat v souladu s trvale udržitelnými principy se týká také projektů mimo naše podnikání. S organizací ClimateCare spolupracujeme od roku 2007 a investujeme do inovativních projektů, které chrání životní prostředí a zlepšují kvalitu života lidí. V rámci charitativního projektu LifeStraw Carbon for Water v keňské oblasti Busia jsme jako první společnost podpořili celou zeměpisnou oblast a pomohli snížit emise uhlíku a zajistit pitnou vodu pro více než 1,9 milionu lidí.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Jaguar Land Rover klade vysoký důraz na činnost v oblasti podpory obcí a investuje do iniciativ zaměřených na zvyšování zaměstnanosti a vzdělávání mladých lidí.

Jako největší výrobce prémiových vozidel ve Velké Británii pomáháme iniciativou „Inspiring Tomorrow's Workforce“ snižovat nezaměstnanost mládeže. Rozšířený projekt praxe v podnicích nabízí nezaměstnaným mladým praktikantům získat odborné zkušenosti, vzdělání a zkoušky, připravuje je na pracovní život a dává jim možnost plně rozvinout vlastní potenciál.

ČLOVĚK NA PRVNÍM MÍSTĚ

Ve společnosti Jaguar Land Rover si dobře uvědomujeme, že naším největším kapitálem jsou lidé, kteří pro nás pracují. Náš „index angažovanosti zaměstnance“, postavený na otázkách týkajících se hrdosti na vlastní podnik, spokojenosti, nasazení a zapojování se, ukázal za roky 2012 a 2013, že 74 % našich pracovníků ve výrobě a 81 % našich nevýrobních zaměstnanců má o naší společnosti kladné mínění. To je výsledek zřetelně nad britským průměrem 64 %.

DOBROČINNÉ AKTIVITY

Značka Jaguar podporuje ve Spojeném království řadu místních charitativních organizací v blízkosti svých výrobních závodů a prostřednictvím výboru Jaguar Employee Charities Committee mohou naši zaměstnanci přispět na místní projekty. Shodnou částku na daný projekt pak rovněž poskytne značka Jaguar.

Pomohli jsme vybrat více než 4,1 milionu britských liber na podporu řady charitativních projektů včetně akcí pořádaných Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Královskou geografickou společností, organizací NSPCC, nadací Born Free Foundation a organizací BEN.

Kontaktujte nás pro více informací

MŮŽEME VÁM JEŠTĚ NĚJAK POMOCI?

Kontaktujte nás

Další informace vám poskytne specialista pro vaši oblast.

Mezinárodní zákazníci

Nakupujete vozidla Jaguar ve více zemích?