1. VYDEJTE SE JEŠTĚ DÁL

  Zjistěte více o propracovaných systémech řízení tepelné energie, které pomáhají konceptu I‑PACE k dosažení ještě delší dojezdové vzdálenosti.

  • Regulace teploty je důležitá pro všechna vozidla, ale u elektromobilů, jako je koncept I‑PACE či závodní vůz I‑TYPE Formule E, nabývá na ještě větší důležitosti.

   V závodech zajišťuje účinné řízení tepelné energie možnost jet rychleji a ujet větší počet okruhů. Silniční vozy, jako je koncept I‑PACE, pak dokážou mezi jednotlivými nabitími dojet až o 50 km dále.

   Koncept I-PACE: Řízení tepelné energie

   U konceptu I-PACE je třeba mít pod kontrolou tři různé teploty: teplotu akumulátoru, elektromotorů a interiéru. Důmyslné řízení tepelné energie zajišťuje vyhřívání a chlazení všech těchto tří oblastí nezávisle na sobě a rovněž dokáže zajistit, aby si mezi sebou vzájemně předávaly energii. Pokud tedy v elektromotoru vzniká teplo, využije se k vyhřátí interiéru nebo zahřátí akumulátoru, případně obojímu. Takový způsob předávání tepelné energie znamená, že se méně používá akumulátor k topení, a k dispozici je tak více energie z akumulátoru pro delší dojezd.

  • „Jde o pečlivě propracovaný systém, v rámci kterého je možné vzájemně předávat vytvářené teplo mezi těmito třemi zdroji.“
   Dr. Wolfgang Ziebart, technický ředitel designu společnosti Jaguar Land Rover

   Kromě energie získané samotným provozem vozidla je koncept I‑PACE vybaven tepelným čerpadlem, které nasává vzduch z vnějšku vozidla a používá jej k vyhřívání interiéru. K přečerpávání energie z okolního vzduchu a zvýšení jeho teploty je třeba velmi malé množství energie, a to i když je teplota venkovního prostředí relativně nízká. Zahřátý vzduch je následně přiváděn do interiéru, a proto není nutné používat konvenční elektrické vytápění, což znamená, že k vyhřátí interiéru se spotřebuje méně energie z akumulátoru.

   Účinek tepelného čerpadla je značný. Pokud se venkovní teplota pohybuje mezi 10 až 15 °C může používání tepelného čerpadla ve srovnání s čerpáním energie výhradně z akumulátoru prodloužit dojezd konceptu I‑PACEo 50 km.